torsdag 30. juni 2022


Lyst til å begynne på bibelskole?
Men har ikke mulighet til å delta på dagtid?
Troens Ord Sandefjord har i flere år drevet en kveldsbibelskole. 
Vi tror på solid bibelsk undervisning, og har derfor hentet lærere fra forskjellige sammenhenger. 
Tanken vår er at alle tjenestegavene (se Ef 4, 11-18)skal undervise oss i løpet av ett skoleår.
Undervisningen foregår på "Øvre Sal" i Dronningensgate 9, Sandefjord. 
Bor du en annen plass i landet er det mulig å følge undervisningen via Zoom.
Du er hjertelig velkommen til å bli med :)

 

søndag 12. juni 2022

Gi Gud det som tilhører Gud 

I dag leste jeg bibelverset hvor Jesus blir satt på prøve av hyklerske mennesker som kun var ute etter å ta Han. 

De spør Ham om det er tillat å betale skatt til keiseren eller ikke og Jesus merker umiddelbart hvilken ånd som driver dem til å utspørre Ham. 

Svaret Hans er klart og tydelig, Han starter med å plassere dette der det hører hjemme, som handler om onde tanker. 

Det har ingenting med sann Gudsfrykt å gjøre, likevel gir Han dem et veldig klokt svar. 

«Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud» (se matt 22:15-22). 

I dag ble det mer levende for meg hvordan Gud igjennom dette verset kaller oss til å leve dypere med Han. Han ønsker ikke først og fremst pengene våre som kan brukes til å kjøpe det materielle, Han kaller oss inn til å overgi hele vårt liv til Han. 

Alle våre tanker, hele vår vilje, våre evner og talenter, vår tid og vårt fokus. Vi kan gi store gaver hver måned til både menighet, hjelpearbeid eller direkte til mennesker, og det er bra. 

Likevel kan det ikke måle seg med det å legge ned sitt liv som et redskap til ære for Gud. Han kaller den enkelte inn i helt unike skreddersydde planer som Han har designet for at Kristi legeme skal kunne lede mennesker til frelse og bli gjenopprettet i et guddommelig fellesskap. 

I Kristi legeme har Han skapt oss alle forskjellige, noen til hyrder, noen til lærere. Noen til å oppmuntre og trøste, andre til å være pådrivere, mennesker fulle av drømmer og visjoner. Noen har nådegave til visdom, alle er vi ulike, akkurat slik Gud har tenkt det. 

Paulus beskriver Krist legeme i 1 Korinterbrev. Der viser han oss hvordan Gud nøye har planlagt at vi alle er ment til å være i funksjon på hver vår unike måte. «Men nå satte Gud lemmene, hvert enkelt av dem, på legemet, slik som han ville.» 1 Korinter 12:18 NB

Alt er i balanse for å fremme Guds rike. Tro ikke at din plass og funksjon ikke er viktig! Han kaller oss til å ta del i den store frelsesplanen ved å innta akkurat det livet Han skapte deg til.  

Ved å overgi alle våre prøvelser, erfaringer, sorger og gleder til Han, kan Han forvandle det til gull, «For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.» Romerne 8:28 NB

Ingenting av det du har opplevd i ditt liv er bortkasta eller uten verdi. Det kan ha vært smertefullt og føltes meningsløst, men overgir du det til Gud kan Han gi det en verdi som kan være med å redde mennesker for evigheten. 

Fordi dine erfaringer kan gi nettopp deg den salvelsen som kan bryte lenker i livet til din neste! Akkurat din vandring i dette livet har en spesifikk rolle i Hans overordnede plan. Han sier i Jeremia 29:11 «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.». 

Gud sier at Han har gode tanker om oss som vil bringe en god fremtid. La deg ikke lure av djevelens løgner om at ditt liv ikke betyr noe! Djevelen er kommet for å stjele, drepe og ødelegge. Han vil stjele og myrde din motivasjon, din glede og dine drømmer. Jesus er kommet for å gi liv og det i overflod! Jesus kommer med fremtid og håp. Avslør derfor djevelens listige, destruktive tanker. Vær bevisst på hva som får bo i ditt sinn for det vil avle enten død eller liv.  

Til oppmuntring kan vi lese salme 139 vers 13-18: «Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfullt vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp*. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldig er summen av dem! Vil jeg telle dem, er de flere enn sand. Jeg våkner opp, og ennå er jeg hos deg.» 

Gi Gud det som tilhører Gud ved å overgi hele ditt liv til Han i dag!

Skrevet av Cecile Nervik