onsdag 20. desember 2023

 En liten julehilsen fra meg, julen 2023   

Jesaja 9.6

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder, og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.

Julen er først og fremst en tid der vi skal minnes den dagen da verdens frelser ble født inn i denne verden.

Selve Fredsfyrste.

Julen er en høytid der vi skal glede oss over at en frelser er oss født.

Selv om verden prøver å belemre oss med så mye rart at vi nesten mister blikket på dette gledesbudskapet.

Guds vilje er at vi skal glede oss, ikke bare over god mat og julegaver, men over at en Frelser er kommet til jorden.’

Gud ga oss sitt aller beste da han ga oss Jesus Kristus.

Jesus ble født i en stall, men han må også bli født i hjertene våre. Der vi får en åpenbaring om hvem Jesus er. Ikke bare tømmermannens sønn, men Messias, den levende Guds Sønn. (Matt 16,16).

Jesus sier til Peter at det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette, men Hans far i himmelen. Og det er på den bekjennelsen, eller denne åpenbaringen, denne fødselen i våre hjerter at Gud vil bygge sin menighet.

Det er befriende å lese at det er Gud som skal bygge menigheten, ikke vi, det står at vi skal gjøre disipler, så skal han bygge sin menighet.

Og gjennom den menighet, gjennom de disiplene, som lever i bekjennelsen og åpenbaringen over at Jesus er messias, den levende Guds Sønn, skal Guds rike gå frem. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over denne menigheten. Med dødsrikets porter menes djevelen og hans hær.

Fantastiske løfter vi har fått. Betingelsen er at Jesus er født og åpenbart i våre hjerter.

La julen være en høytid der vi minnes og ærer Han som ga oss selve livet, som betalte prisen for vår frihet, som var villig til å ydmyke seg selv ved å dø den mest smertefulle døden som var mulig. Ved at han bar alle være synder på seg. Men uten synd. Da han viste seg som seierherre på korset.

God jul alle sammen.

 

Mvh

Sigurd