torsdag 29. september 2022Evangeliesenteret starter ny kontaktkafé i Sandefjord. Dette er et samarbeid med flere menigheter i byen. Kafeen blir å finne i lokalene til Troens Ord Sandefjord. 

Her er en reportasje fra Sandefjord Blad

Kafé for dem som er i «deep shit»

 

En ny kafé i Sandefjord sentrum forbeholdt én spesiell målgruppe, åpner om få uker. Kreftene bak håper de kan få hjelp i form av både penger og hjertevarme mennesker.

Tone Merethe Ude

– Det er et veldig behov.

Det sier Daniel Nervik om innholdet i kafétilbudet som nå er under etablering.

Nå håper han lokalt næringsliv, menigheter og privatpersoner ønsker å bidra med pengestøtte og frivillige til driften av kontaktkafeen som kun har aktive rusavhengige som målgruppe. Formålet med er å oppnå kontakt med og helst veilede brukere videre til hjelp, dersom de er motivert.

Tilsvarende andre steder

Bak tilbudet står Evangeliesenteret, som har tilsvarende kafeer i Tønsberg, Horten og 15 andre steder i Norge. I Sandefjord vil de samarbeide om kafeen med flere andre menigheter.

På kontaktkafeen skal brukerne tilbys et varmt måltid, matposer de kan ha med hjem og ikke minst en god samtale.

– Den skal være brukerstyrt. Skaper vi relasjoner og trygg-

het, kan det kanskje motivere

dem til å søke vei ut av rusmisbruket. Vi har et helhetlig hjelpetilbud for dem som ønsker det, sier Nervik.

Han mener den beste måten å motivere noen på, er at flere av dem som skal være kontaktpersoner i kafeen, selv er tidligere rusavhengige.

– Jeg har kommet ut av det selv. Uansett hvor langt nede man er, er det håp og muligheter til et nytt og bedre liv, sier han.

Nervik forteller at han selv var aktiv rusmisbruker i Oslo i rundt 20 år. Overdoser, kriminalitet og flere år i fengsel var en del av hverdagen.

– Det er ikke godt å ha det sånn. Rus kan kanskje virke gøy og spennende i starten, men det ender ofte i rennesteinen. Det er ingen som ønsker seg et sånt liv, sier han. Nervik påpeker at det kan være flere årsaker til at det går galt.

– Ikke heftig forkynnelse

Likevel mener han et gjennomgående bakgrunnstrekk er en tøff barndom og oppvekst.

– Rusbruken er egentlig en bagatell. Det er alt som ligger bak rusen, man trenger rehabilitering til, sier han.

– Hvilken kompetanse har dere som skal betjene kontaktkafeen?

– Her er det folk med erfaring fra rus, og som kan fortelle om hvordan de kom seg ut. Innad i Evangeliesenteret, der vi har hjelp og rehabilitering, er det fagkompetanse innen sosialt arbeid, rus, psykiatri og helsefag, sier han.

– I hvilken grad vil forkynnelse og tro være en del av måten dere møter kafébrukerne på?

– I første omgang er det omsorg og kjærlighet – det å være et medmenneske. Men vi er ganske tydelige på at vi har en kristen profil, og hva som har hjulpet oss ut av rusen. Vi vil likevel ikke drive noen form for heftig forkynnelse, lover Nervik.

Han peker på at hjelp videre er det viktigste, og at de kan veilede brukerne til andre hjelpetilbud dersom kristen tro ikke er noe for den enkelte.

Spør om de er i tvil

Planen er at kontaktkafeen i Sandefjord, med adressen Rådhusgata 21, skal åpne 1. november. Det meste av maten som tilbys, hentes på Matsentralen.

Pengene kafeen håper næringsliv, menigheter og privatpersoner vil donere, går til drift, eksempelvis strømutgifter.

I starten skal kafeen være åpen for brukerne fra klokka 11 til 14 hver tirsdag. Ifølge Daniel Nervik har kafeen i Tønsberg, som har vært i drift i rundt tre år, rundt 120 brukere i uka.

– Hvordan kan dere skille rusavhengige fra dem som bare jakter måltid og matposer?

– Stort sett ser man jo det. Men er vi i tvil, er vi faktisk så freidige at vi spør. Vi har hatt tilfeller i Tønsberg der vi har sendt med noen en matpose likevel, men sagt tydelig fra at de ikke kan komme igjen fordi tilbudet er forbeholdt rusavhengige, sier Daniel Nervik.

 

 

torsdag 8. september 2022


Tenker på Jesus når han hang på korset. 
Alle trodde han la seg under åndsmaktene. 
De utfordret han til å påkalle engler for å vise sin makt. Demonene trodde de seiret. 
Men når Jesus døde og ropte: Det er fullbrakt!, da forstod alle demonene at de var blitt lurt. 
De forstod ikke Guds visdom. Derfor korsfestet de Han. 
Gjennom sin død vant Jesus en evig seier. Det samme prinsippet gjelder oss. Gjennom vår død kan vi leve et seirende kristenliv. Fri fra demoners påvirkning, fri fra loven og dens bud og krav. 
Det kommer prøvelser i våre liv der eneste løsningen er å ydmyke seg. Guds svar på stolthet er alltid ydmykhet. Veien til Guds visdom går gjennom korset. 
Når vi lar korsets prinsipper virke i livet vårt får vi adgang til Guds skjulte visdom og kraft. 

Bli sterk i Herren! Ikke i oss selv.
Dette er livsviktige prinsipper for den som ønsker å bli en ekte disippel. 
Ikke alle ønsker denne undervisningen, fordi det krever død. 
Men den er allikevel bibelsk og åndens lover virker. Uansett om vi liker det eller ikke. 

Gud har en mektig plan for dere, og dere vil møte mennesker som ønsker å nagle dere til korset. Gjør som Jesus, fort dere å dø. Da kommer oppstandelseskraften til syne i liv og tjeneste. 

Vær velsignet.😀🙏


 

lørdag 27. august 2022Hva vanner du livet med?

Av Daniel Nervik

 

En liten tur på fjellet i dag

I et ellers ganske så tørt og livløst landskap dukka denne frodige busken opp. Ett vannrør lekker rett ved siden av.

Tenkte på at det du vanner og gir næring det får vekst. Selv i de vanskeligste vekstvilkår, kan det vokse frem overflod av liv

Hva er det du vanner i ditt liv?

Jeg ønsker å vanne og gi næring til det gode i livet.

1. Gud 

2. Kone, barn og familie 

3. Menigheten

4. Tjenesten 

«Dere er allerede rene, siden dere har tatt til dere de ordene Jeg har talt til dere. Bli i Meg, så skal Jeg bli i dere. Jeg er treet, og dere er grenene. Slik som en gren ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i Meg. Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. For uten Meg kan dere ikke gjøre noe som helst.»

Johannes’ evangelium 15:3-5


 

lørdag 20. august 2022


I Lukas 15 vers 1 står det at alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre Ham.

Egenrettferdighet og dømmesyke er Guds rikes verste fiender.

Jesus elsket. Han kom ikke for å fordømme.

-        Han hadde et annet budskap. Hele hans hjerte var fylt av kjærlighet.

-        Han så at bak all synd og fall fantes det fortapte får, som innerst inne lengtet etter frihet og frelse.

 

Derfor gikk han til de fortapte, de utstøtte, de prostituerte, løsgjengere, falne mennesker, til tollere som var datidens landssvikere fordi de arbeidet for romerne, og til samaritanere som var datidens store vranglærere!

 

-        OG SYNDERNE ELSKET JESUS!

 

torsdag 30. juni 2022


Lyst til å begynne på bibelskole?
Men har ikke mulighet til å delta på dagtid?
Troens Ord Sandefjord har i flere år drevet en kveldsbibelskole. 
Vi tror på solid bibelsk undervisning, og har derfor hentet lærere fra forskjellige sammenhenger. 
Tanken vår er at alle tjenestegavene (se Ef 4, 11-18)skal undervise oss i løpet av ett skoleår.
Undervisningen foregår på "Øvre Sal" i Dronningensgate 9, Sandefjord. 
Bor du en annen plass i landet er det mulig å følge undervisningen via Zoom.
Du er hjertelig velkommen til å bli med :)

 

søndag 12. juni 2022

Gi Gud det som tilhører Gud 

I dag leste jeg bibelverset hvor Jesus blir satt på prøve av hyklerske mennesker som kun var ute etter å ta Han. 

De spør Ham om det er tillat å betale skatt til keiseren eller ikke og Jesus merker umiddelbart hvilken ånd som driver dem til å utspørre Ham. 

Svaret Hans er klart og tydelig, Han starter med å plassere dette der det hører hjemme, som handler om onde tanker. 

Det har ingenting med sann Gudsfrykt å gjøre, likevel gir Han dem et veldig klokt svar. 

«Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud» (se matt 22:15-22). 

I dag ble det mer levende for meg hvordan Gud igjennom dette verset kaller oss til å leve dypere med Han. Han ønsker ikke først og fremst pengene våre som kan brukes til å kjøpe det materielle, Han kaller oss inn til å overgi hele vårt liv til Han. 

Alle våre tanker, hele vår vilje, våre evner og talenter, vår tid og vårt fokus. Vi kan gi store gaver hver måned til både menighet, hjelpearbeid eller direkte til mennesker, og det er bra. 

Likevel kan det ikke måle seg med det å legge ned sitt liv som et redskap til ære for Gud. Han kaller den enkelte inn i helt unike skreddersydde planer som Han har designet for at Kristi legeme skal kunne lede mennesker til frelse og bli gjenopprettet i et guddommelig fellesskap. 

I Kristi legeme har Han skapt oss alle forskjellige, noen til hyrder, noen til lærere. Noen til å oppmuntre og trøste, andre til å være pådrivere, mennesker fulle av drømmer og visjoner. Noen har nådegave til visdom, alle er vi ulike, akkurat slik Gud har tenkt det. 

Paulus beskriver Krist legeme i 1 Korinterbrev. Der viser han oss hvordan Gud nøye har planlagt at vi alle er ment til å være i funksjon på hver vår unike måte. «Men nå satte Gud lemmene, hvert enkelt av dem, på legemet, slik som han ville.» 1 Korinter 12:18 NB

Alt er i balanse for å fremme Guds rike. Tro ikke at din plass og funksjon ikke er viktig! Han kaller oss til å ta del i den store frelsesplanen ved å innta akkurat det livet Han skapte deg til.  

Ved å overgi alle våre prøvelser, erfaringer, sorger og gleder til Han, kan Han forvandle det til gull, «For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.» Romerne 8:28 NB

Ingenting av det du har opplevd i ditt liv er bortkasta eller uten verdi. Det kan ha vært smertefullt og føltes meningsløst, men overgir du det til Gud kan Han gi det en verdi som kan være med å redde mennesker for evigheten. 

Fordi dine erfaringer kan gi nettopp deg den salvelsen som kan bryte lenker i livet til din neste! Akkurat din vandring i dette livet har en spesifikk rolle i Hans overordnede plan. Han sier i Jeremia 29:11 «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.». 

Gud sier at Han har gode tanker om oss som vil bringe en god fremtid. La deg ikke lure av djevelens løgner om at ditt liv ikke betyr noe! Djevelen er kommet for å stjele, drepe og ødelegge. Han vil stjele og myrde din motivasjon, din glede og dine drømmer. Jesus er kommet for å gi liv og det i overflod! Jesus kommer med fremtid og håp. Avslør derfor djevelens listige, destruktive tanker. Vær bevisst på hva som får bo i ditt sinn for det vil avle enten død eller liv.  

Til oppmuntring kan vi lese salme 139 vers 13-18: «Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfullt vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp*. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldig er summen av dem! Vil jeg telle dem, er de flere enn sand. Jeg våkner opp, og ennå er jeg hos deg.» 

Gi Gud det som tilhører Gud ved å overgi hele ditt liv til Han i dag!

Skrevet av Cecile Nervik


 

onsdag 15. september 2021


 

Det kan nok fort oppleves noe slitsomt når kristne er «mer kristne enn Kristus» og faktisk virker sinte «på vegne av Ham».

Mesteren selv står ikke bak slik opptreden.

En gang to disipler ville gå så langt «å byde ild fare ned fra himmelen» for å fortære noen som avviste Mesteren, irettesette han dem strengt: «Dere vet ikke hva slags ånd dere er av, for Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.»

Sinte forsvar for Gud kan blant annet komme til uttrykk i kommentarfelt, artikler og andre plattformer for meningsytringer.

Disse preges ikke akkurat av Mesteren og hans utsagn om å elske våre fiender, be for de som forfølger oss, velsigne de som forbanner oss og gjør godt mot de som hater oss. Kristus har aldri bedt oss være sint på sine vegne.

Da viser vi i så fall at «vi ikke vet hva slags ånd vi er av».

Sinne og «ønske om straff» på Guds, hans ords og kristne verdiers vegne er faktisk en selvmotsigelse. Vi kan ikke være sinte på vegne av en forsonet Gud, som også kalles nådens og fredens Gud.

Det er fredens Gud - ikke vredens Gud - som skal hellige oss helt igjennom, og sørge for at vi kommer på linje med Mesteren. Her er det meget viktig at vi leser rett, så «fredens Gud» ikke leses som «vredens Gud».

Fredens Gud må få prege oss slik at vi bringer nåde og forsoning til en såret verden. Det ligner virkelig på Kristus, som er Mesteren for sine sanne etterfølgere.

 - Skrevet av Frank Erlandsen.