mandag 1. juli 2024DEFINISJON PÅ LEDERSKAP

 

"Lederskap handler ikke om å få en plattform, men om å ta ansvar for at menneskers liv blir forvandlet.

Lederskap handler ikke om rampelys, men om å være et eksempel - uten krav om å være fullkommen - slik at andre mennesker får mot og håp.


Lederskap handler ikke om meg selv, men om andre.


Ikke om at mitt eget jeg skal bli bekreftet, men om hvordan andre skal kunne bli hjulpet til å bli alt det Herren har kalt dem til å bli.

 

Åndelig lederskap er ikke bare å peke på store sannheter og oppfordre andre til å leve etter dem.

Det er å selv bli kjent med Jesus på dypet, bli et eksempel på hans liv og gjennom det uselvisk betjene dem som Herren fører i ens vei.


Det er en slik leder Herren vil forme oss til."

- Ulf Ekman

 

onsdag 20. desember 2023

 En liten julehilsen fra meg, julen 2023   

Jesaja 9.6

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder, og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.

Julen er først og fremst en tid der vi skal minnes den dagen da verdens frelser ble født inn i denne verden.

Selve Fredsfyrste.

Julen er en høytid der vi skal glede oss over at en frelser er oss født.

Selv om verden prøver å belemre oss med så mye rart at vi nesten mister blikket på dette gledesbudskapet.

Guds vilje er at vi skal glede oss, ikke bare over god mat og julegaver, men over at en Frelser er kommet til jorden.’

Gud ga oss sitt aller beste da han ga oss Jesus Kristus.

Jesus ble født i en stall, men han må også bli født i hjertene våre. Der vi får en åpenbaring om hvem Jesus er. Ikke bare tømmermannens sønn, men Messias, den levende Guds Sønn. (Matt 16,16).

Jesus sier til Peter at det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette, men Hans far i himmelen. Og det er på den bekjennelsen, eller denne åpenbaringen, denne fødselen i våre hjerter at Gud vil bygge sin menighet.

Det er befriende å lese at det er Gud som skal bygge menigheten, ikke vi, det står at vi skal gjøre disipler, så skal han bygge sin menighet.

Og gjennom den menighet, gjennom de disiplene, som lever i bekjennelsen og åpenbaringen over at Jesus er messias, den levende Guds Sønn, skal Guds rike gå frem. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over denne menigheten. Med dødsrikets porter menes djevelen og hans hær.

Fantastiske løfter vi har fått. Betingelsen er at Jesus er født og åpenbart i våre hjerter.

La julen være en høytid der vi minnes og ærer Han som ga oss selve livet, som betalte prisen for vår frihet, som var villig til å ydmyke seg selv ved å dø den mest smertefulle døden som var mulig. Ved at han bar alle være synder på seg. Men uten synd. Da han viste seg som seierherre på korset.

God jul alle sammen.

 

Mvh

Sigurd


torsdag 29. september 2022Evangeliesenteret starter ny kontaktkafé i Sandefjord. Dette er et samarbeid med flere menigheter i byen. Kafeen blir å finne i lokalene til Troens Ord Sandefjord. 

Her er en reportasje fra Sandefjord Blad

Kafé for dem som er i «deep shit»

 

En ny kafé i Sandefjord sentrum forbeholdt én spesiell målgruppe, åpner om få uker. Kreftene bak håper de kan få hjelp i form av både penger og hjertevarme mennesker.

Tone Merethe Ude

– Det er et veldig behov.

Det sier Daniel Nervik om innholdet i kafétilbudet som nå er under etablering.

Nå håper han lokalt næringsliv, menigheter og privatpersoner ønsker å bidra med pengestøtte og frivillige til driften av kontaktkafeen som kun har aktive rusavhengige som målgruppe. Formålet med er å oppnå kontakt med og helst veilede brukere videre til hjelp, dersom de er motivert.

Tilsvarende andre steder

Bak tilbudet står Evangeliesenteret, som har tilsvarende kafeer i Tønsberg, Horten og 15 andre steder i Norge. I Sandefjord vil de samarbeide om kafeen med flere andre menigheter.

På kontaktkafeen skal brukerne tilbys et varmt måltid, matposer de kan ha med hjem og ikke minst en god samtale.

– Den skal være brukerstyrt. Skaper vi relasjoner og trygg-

het, kan det kanskje motivere

dem til å søke vei ut av rusmisbruket. Vi har et helhetlig hjelpetilbud for dem som ønsker det, sier Nervik.

Han mener den beste måten å motivere noen på, er at flere av dem som skal være kontaktpersoner i kafeen, selv er tidligere rusavhengige.

– Jeg har kommet ut av det selv. Uansett hvor langt nede man er, er det håp og muligheter til et nytt og bedre liv, sier han.

Nervik forteller at han selv var aktiv rusmisbruker i Oslo i rundt 20 år. Overdoser, kriminalitet og flere år i fengsel var en del av hverdagen.

– Det er ikke godt å ha det sånn. Rus kan kanskje virke gøy og spennende i starten, men det ender ofte i rennesteinen. Det er ingen som ønsker seg et sånt liv, sier han. Nervik påpeker at det kan være flere årsaker til at det går galt.

– Ikke heftig forkynnelse

Likevel mener han et gjennomgående bakgrunnstrekk er en tøff barndom og oppvekst.

– Rusbruken er egentlig en bagatell. Det er alt som ligger bak rusen, man trenger rehabilitering til, sier han.

– Hvilken kompetanse har dere som skal betjene kontaktkafeen?

– Her er det folk med erfaring fra rus, og som kan fortelle om hvordan de kom seg ut. Innad i Evangeliesenteret, der vi har hjelp og rehabilitering, er det fagkompetanse innen sosialt arbeid, rus, psykiatri og helsefag, sier han.

– I hvilken grad vil forkynnelse og tro være en del av måten dere møter kafébrukerne på?

– I første omgang er det omsorg og kjærlighet – det å være et medmenneske. Men vi er ganske tydelige på at vi har en kristen profil, og hva som har hjulpet oss ut av rusen. Vi vil likevel ikke drive noen form for heftig forkynnelse, lover Nervik.

Han peker på at hjelp videre er det viktigste, og at de kan veilede brukerne til andre hjelpetilbud dersom kristen tro ikke er noe for den enkelte.

Spør om de er i tvil

Planen er at kontaktkafeen i Sandefjord, med adressen Rådhusgata 21, skal åpne 1. november. Det meste av maten som tilbys, hentes på Matsentralen.

Pengene kafeen håper næringsliv, menigheter og privatpersoner vil donere, går til drift, eksempelvis strømutgifter.

I starten skal kafeen være åpen for brukerne fra klokka 11 til 14 hver tirsdag. Ifølge Daniel Nervik har kafeen i Tønsberg, som har vært i drift i rundt tre år, rundt 120 brukere i uka.

– Hvordan kan dere skille rusavhengige fra dem som bare jakter måltid og matposer?

– Stort sett ser man jo det. Men er vi i tvil, er vi faktisk så freidige at vi spør. Vi har hatt tilfeller i Tønsberg der vi har sendt med noen en matpose likevel, men sagt tydelig fra at de ikke kan komme igjen fordi tilbudet er forbeholdt rusavhengige, sier Daniel Nervik.

 

 

torsdag 8. september 2022


Tenker på Jesus når han hang på korset. 
Alle trodde han la seg under åndsmaktene. 
De utfordret han til å påkalle engler for å vise sin makt. Demonene trodde de seiret. 
Men når Jesus døde og ropte: Det er fullbrakt!, da forstod alle demonene at de var blitt lurt. 
De forstod ikke Guds visdom. Derfor korsfestet de Han. 
Gjennom sin død vant Jesus en evig seier. Det samme prinsippet gjelder oss. Gjennom vår død kan vi leve et seirende kristenliv. Fri fra demoners påvirkning, fri fra loven og dens bud og krav. 
Det kommer prøvelser i våre liv der eneste løsningen er å ydmyke seg. Guds svar på stolthet er alltid ydmykhet. Veien til Guds visdom går gjennom korset. 
Når vi lar korsets prinsipper virke i livet vårt får vi adgang til Guds skjulte visdom og kraft. 

Bli sterk i Herren! Ikke i oss selv.
Dette er livsviktige prinsipper for den som ønsker å bli en ekte disippel. 
Ikke alle ønsker denne undervisningen, fordi det krever død. 
Men den er allikevel bibelsk og åndens lover virker. Uansett om vi liker det eller ikke. 

Gud har en mektig plan for dere, og dere vil møte mennesker som ønsker å nagle dere til korset. Gjør som Jesus, fort dere å dø. Da kommer oppstandelseskraften til syne i liv og tjeneste. 

Vær velsignet.😀🙏


 

lørdag 27. august 2022Hva vanner du livet med?

Av Daniel Nervik

 

En liten tur på fjellet i dag

I et ellers ganske så tørt og livløst landskap dukka denne frodige busken opp. Ett vannrør lekker rett ved siden av.

Tenkte på at det du vanner og gir næring det får vekst. Selv i de vanskeligste vekstvilkår, kan det vokse frem overflod av liv

Hva er det du vanner i ditt liv?

Jeg ønsker å vanne og gi næring til det gode i livet.

1. Gud 

2. Kone, barn og familie 

3. Menigheten

4. Tjenesten 

«Dere er allerede rene, siden dere har tatt til dere de ordene Jeg har talt til dere. Bli i Meg, så skal Jeg bli i dere. Jeg er treet, og dere er grenene. Slik som en gren ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i Meg. Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. For uten Meg kan dere ikke gjøre noe som helst.»

Johannes’ evangelium 15:3-5


 

lørdag 20. august 2022


I Lukas 15 vers 1 står det at alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre Ham.

Egenrettferdighet og dømmesyke er Guds rikes verste fiender.

Jesus elsket. Han kom ikke for å fordømme.

-        Han hadde et annet budskap. Hele hans hjerte var fylt av kjærlighet.

-        Han så at bak all synd og fall fantes det fortapte får, som innerst inne lengtet etter frihet og frelse.

 

Derfor gikk han til de fortapte, de utstøtte, de prostituerte, løsgjengere, falne mennesker, til tollere som var datidens landssvikere fordi de arbeidet for romerne, og til samaritanere som var datidens store vranglærere!

 

-        OG SYNDERNE ELSKET JESUS!

 

torsdag 30. juni 2022


Lyst til å begynne på bibelskole?
Men har ikke mulighet til å delta på dagtid?
Troens Ord Sandefjord har i flere år drevet en kveldsbibelskole. 
Vi tror på solid bibelsk undervisning, og har derfor hentet lærere fra forskjellige sammenhenger. 
Tanken vår er at alle tjenestegavene (se Ef 4, 11-18)skal undervise oss i løpet av ett skoleår.
Undervisningen foregår på "Øvre Sal" i Dronningensgate 9, Sandefjord. 
Bor du en annen plass i landet er det mulig å følge undervisningen via Zoom.
Du er hjertelig velkommen til å bli med :)