onsdag 31. mars 2021


Mennesker er ofte urimelige og illojale,

Tilgi dem allikevel.

Er du vennlig, kan likevel mennesker beskylde deg for selviskhet og egoistiske motiver,

Vær vennlig allikevel.

Hvis du gjør suksess, vil du vinne noen falske venner og noen sanne fiender,

Gjør suksess allikevel.

Hvis du er ærlig og oppriktig, kan mennesker lure deg,

Vær ærlig og oppriktig allikevel.

Hvis du bruker år på å bygge opp kan noen ødelegge over natten,

Bygg allikevel.

Om du finner renhet og glede, vil de kanskje bli sjalu på deg,

Vær i gleden allikevel.

Det gode du gjør i dag, vil mennesker ofte glemme i morgen,

Gjør det likevel.

Gi verden det beste du har, og det vil aldri bli nok,

Gi verden det beste du har allikevel.

For:

Til slutt, når det siste ord skal sies, så er det egentlig mellom deg og Gud alt er.

Det var aldri mellom deg og dem allikevel. 

lørdag 20. februar 2021

Det er fullbrakt

 

DET ER FULLBRAKT

Leste en historie om et menneske som aldri fant trøst og ro. 

Hele tiden gikk han rundt og fordømte seg selv, følte seg aldri god nok.

Dette var det han sa til seg selv:

«Å, så uverdig og syndig jeg er! Å, så forskrekkelig kald og død! Å, sånn mangel på kraft! Og ingen bønnhørelse på at Gud skal sette meg fri fra mine synder! Og ingen rett sorg over synden, intet virkelig alvor i meg. Å, så forferdelig!

Men så en natt hadde han en drøm.

Han drømte at han skulle synge sammen med noen venner.

Sangboka var svært gammel, og gulbrun av alder.

Når boka ble åpnet, så han sangen stod skrevet i to spalter på siden.

Sangen var veldig lang, i en gammelmodig, men klar stil.

Men hva ser han?

Jo, når han begynner å se på selve ordene, og begynner å synge, så består hele den lange sangen bare av étt eneste ord som stadig gjentas om igjen og om igjen:

Fullbrakt! Fullbrakt! Fullbrakt!

Han blader om, og ser igjen, med de samme bokstavene, samme ordet: Fullbrakt! Fullbrakt! Fullbrakt!

Og på enda et blad, og fremdeles bare i samme uendelige sang: Fullbrakt! Fullbrakt! Fullbrakt!

Nå var det slutt på drømmen.

Men det dyrebare ordet FULLBRAKT, begynte nå å bli levende for han sjel.

Og Ånden åpenbarte det slik for ham:


Alt, alt det du burde være og gjøre, har Jesus fullbrakt, - fullbrakt for deg!

 

       Alt, og akkurat det som var umulig for loven, det gjorde Gud! Han kom for å frelse det som var fortapt.

 

         Alt i oss er fortapt. Men alt er fullbrakt i Kristus!

 

         Men jeg burde da virkelig frykte Gud? - Ja visst, men det er fullbrakt!

 

         Men jeg burde jo i det minste ha en virkelig anger og bønn? - Det er fullbrakt!

  

         Men så burde jeg i alle fall inderlig elske Gud? - Det er fullbrakt!

 

         Men hva med min uendelige synd og ulydighet? - Det er fullbrakt!

 

         Men min utakknemlighet og treghet? - Det er fullbrakt!

 

Nå gråter han av kjærlighet til Gud. En Gud som har gjort alt fullbrakt for alle mennesker gjennom Hans død på korset.

Nå kjenner han i dypet av sitt hjerte hva det er som skaper ånd og helliggjørelse.

Barmhjertige Gud! Åpne opp denne helligdommen for min sjel! Og skriv med store, brennende bokstaver disse ordene for min sjels øye:

«Kristus: Loven ende. Alt, alt i oss er fortapt - alt er fullbrakt i Kristus!»

 

 

 

 


onsdag 30. desember 2020

En liten nyttårshilsen


 

Året 2020 har vært et veldig spesielt år for oss alle. Nedstenginger og begrensninger når det gjelder sosial kontakt. Som menighet har vi kommet gjennom det på en god måte. Selv om vi har stoppet noen av våre samlinger, både en periode i vår, og nå i høst / vinter.

Bønnemøtene tirsdag og torsdag formiddag har blitt gjennomført som normalt, og det er vi takknemlige for.

Personlig har jeg, som dere alle vet, begynt i ny tjeneste ved Evageliesenterets inntakssenter i Porsgrunn.

Jeg tror at denne tjenesten kombinert med å være Pastor i Troens Ord vil være en berikelse for begge parter.

Vi ønsker å være en menighet som rekker ut en hånd til de som trenger det mest, som Jesus sa det:

«Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt!

Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» (Luk 5,31)

Jesus er vårt forbilde, og når jeg ser hvor Jesus gikk da han vandret på denne jorden så var det blant de mest forkastede i samfunnet, det var blant syndere av alle slag, tollere (datidens landsforrædere, siden de jobbet for romerne), drankere, prostituerte, demonbesatte, samaritanere (vranglærere, tilba falske guder i tillegg til Israels Gud).

Og Jesus hadde en evne til at alle disse kjente seg velkommen til Jesus. Han var tilstede for alle disse, med det mål å hjelpe og sette fri.

Ikke ved hjelp av de rette læresetninger, som han kunne brukt ved mange anledninger, men ved hjelp av Guds kraft, Guds kjærlighet / omsorg og nåde.

Jesus døde mens vi enda var syndere, og alle mennesker trenger evangeliet.

 

Når vi nå er i ferd med å avslutte 2020, og er på vei inn i 2021, så la oss minnes Jesu egne ord: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har det ondt.»

 

Første møte i 2021 blir søndag 17 januar kl 17.00

Bibelskolen starter mandag 11 januar kl 19.00.

Det blir bønn og lovsangs møte en torsdag i måneden fra og med januar. Første gang blir torsdag 21 januar.

Ellers går bønnemøtene hver tirsdag og torsdag kl 10.00 som normalt.

 

Ønsker dere alle et velsignet godt nyttår.

 

Mvh

Sigurd

 

 

 

 

 

søndag 29. november 2020

Julen - en gledeshøytid

 Julen, en gledeshøytid.

Julen er en høytid hvor vi skal glede oss.

Verden ønsker å fylle julen med så mye rart at vi fort kan miste selve årsaken til at vi feirer jul.

Det denne verden ønsker er å frata oss julens gledesbudskap.

Guds vilje er at vi skal glede og fryde oss, ikke bare over julen og julegavene, men over at en Frelser er oss født i Davids by.

Gud ga oss sitt aller beste da Han ga oss Jesus Kristus.

 

Jes 9,6

For et barn er oss født, en Sønn er oss gitt.

Herredømme er på hans skulder. Hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.

 

Guds plan var å frelse alle mennesker og han brukte et par vanlige mennesker som Josef og Maria.

De hadde verken makt eller posisjoner i samfunnet som skulle tilsi at de var spesielt utrustet til den oppgaven de skulle utføre.

Men den Gud kaller, den utruster han.

 

Keiser Augustus hadde ingen anelse om betydningen og Guds plan med dette barnet som ble født i en stall, og hvis han hadde visst noe er det ikke sikkert han hadde brydd seg. Keiseren hadde viktigere saker å ta seg av en et lite nyfødt jødisk barn..

 

Slik er det også i dag; denne tidsalders mektige går glipp av så mye, og forstår ikke betydningen av dette lille barnet.

 

Men Josef og Maria hadde noe som var mer dyrebart enn noe annet.

-          De hadde fedrenes tro, de hadde rene hjerter, og Maria hadde evnen til å si ja da Gud talte gjennom sin engel.

-          Hun sa: La det skje meg etter ditt ord. (Luk 1,38)

 

Det var der mirakelet i Marias liv begynte:

Det var et stort mirakel at Jesus ble født, men før Jesus ble født skjedde det et annet mirakel, nemlig at troen på Jesus ble født i Marias hjerte og at Han ble til i hennes indre.

 

Det er nøyaktig det samme med deg.

 

Det er viktig at Jesus ikke bare blir en søt historie for deg, noe vakkert å lese til jul.

Han må bli født i dypet av hjertet ditt ved at du sier ja til Ham.

 

Jesus ble født som evig Gud og evig menneske.

Han ble Menneskesønnen, og Den Hellige Ånd vil at du skal feste blikket på Ham.

 

Se på Maria, hvordan hun adlød Gud, hvordan Josef tok henne til seg og var ledet av Gud - de er fantastiske forbilder, men det er ingenting sammenlignet med det lille barnet som ligger i krybben.

 

Han var Guds lam som bærer verdens synd.

Dagen etter ser han Jesus komme til seg, og sier: Se der Guds lam, som bærer bort verdens synd!”  (Johannes 1:29)

Det er bare Jesus som kan fylle hjertet ditt helt, bare Han som kan gi det sann glede og fred.


Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn, og de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, men av Gud.

(Joh 1,12-13)

 

 

Ønsker dere alle en rik og velsignet julehøytid.

 

Mvh

Sigurd

 

 

 

 

 

 

søndag 15. november 2020

Omvendelse fra følelselivet


 

Omvendelse fra følelselivet.

Jesus la stor vekt på at vi tar imot det som hender oss, på den rette måten. Han sier: ”Ta dere i vare! Om din bror synder…. tilgi ham. (Luk 17, 3).

 

Den kristne tro understreker ditt eget verd…. ”ta deg i vare” – for du er din egen himmel og ditt eget helvete.

 

Du bærer det ene eller det andre med deg i ditt eget hjerte. Paulus sa til en ung forkynner: ”Gi akt på deg selv og læren” (1. Tim. 4, 16).

Først på deg selv og så på læren, for læren kan aldri bli bedre enn læreren.

Og videre: ”Så gi da akt på dere selv, og på hele hjorden”. ( Ap.gj. 20, 28).

 

Først på deg selv og dernest på flokken, for du kan ikke gi noe til flokken som du ikke selv eier inni deg.

Her sier Jesus: ”Ta dere i vare! Om din bror synder imot deg”. – Vær forsiktig med dine egne reaksjoner når din bror synder imot deg.

 

Bli ikke forbitret eller hatefull, men tilgi med en ubegrenset tilgivelse.

 

Det farligste øyeblikket er ikke når du selv handler, men når du reagerer på andres handlinger.

 

For dine handlinger er oftest mer overveid, men dine reaksjoner er mer spontane og uoverveid.

 

Og den måten du reagerer på, kan være mer drepende for karakteren enn dine egne handlinger.

 

Hvis du reagerer med bitterhet eller selvmedlidenhet på noe som hender deg, er det like nedbrytende for karakteren som å drikke seg full eller drive hor.

 

Den yngste broren i liknelsen om den fortapte sønn handlet uriktig, og den eldste broren reagerte uriktig.

Han ble hard og bitter og ville ikke tilgi sin bror da han kom hjem igjen.

 

Når liknelsen slutter, er den yngste broren innenfor sin fars hus, og den eldste broren utenfor.

 

Menighetene i dag er full av mennesker som roser seg av at de ikke lyver, stjeler, drikker seg fulle, eller driver hor, men som ikke desto mindre reagerer med bitterhet, vrede, og selvrettferdighet på det som hender med dem.

 

De trenger å omvende seg fra syndige reaksjoner akkurat som andre trenger å omvende seg fra syndige gjerninger.

Kjære Gud, jeg kommer til deg for at du skal frelse meg fra å reagere ukristelig på det som hender med meg.

For om jeg dømmes etter mine gjerninger, dømmes jeg også etter mine reaksjoner. Frels meg fra begge deler. Amen.

onsdag 11. november 2020

Sannhetens belte


Sannhetens belte

 Ef 6,14a Stå da ombudet med sannhetens belte om livet.....

 Si til deg selv: «Jeg tar på meg sannhetens belte, jeg vil stå fast på sannheten i ditt ord, slik at jeg ikke blir et offer for satans løgner.»

 Sannheten setter fri, sier Jesus i Joh 8,32.

 Løgnen binder, men sannheten setter fri.

 Så målet med sannheten er at vi skal bli fri.

 Dersom vi vandrer i løgn på noen områder i livet vårt så er vi ikke fri på det området.

 

Når sannheten om et eller annet kommer til deg, må du være villig til å ta imot den, uansett hvor den kommer fra eller hvem som kommer med den.

 Joh 3,8

Vinden (Ånden) blåser dit den vil....... Slik er det med hver den som er født av Ånden.

 Du har derfor ingen rett til å begrense Gud gjennom dine egne oppfatninger.

 ·       Dersom du setter betingelser for å kunne godta sannheten er du allerede bundet av løgnen.

 Det er Gud - og ikke du - som bestemmer hvem han vil bruke, og hvordan og når han vil gjøre det.

 ·      På samme måte som Bileam ble tvunget til å lytte til et esel (4 Mos 22), blir kanskje du også tvunget til å lytte til et "esel". 

Bileam hadde ikke ventet seg noen åpenbaring på den måten, men når han ikke lyttet på noen annen måte, var dette til slutt den eneste måten Gud kunne tale til ham på.

 ·      Du vet ikke fra hvilken kant Gud kommer til å tale til deg, men på grunn av det indre vitnesbyrdet kan du vite når det er Gud som taler. 

Bestem deg for å ta imot det Gud sier når han taler. 

Du må kunne ta imot det, enten det kommer fra en som er mer eller mindre åndelig enn du, og uansett om denne personen er over- eller underordnet deg. 

1 Tim 4,16

Gi akt på deg selv og på læren! Bli ved i dette. For når du gjør det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.

 

Vær nøye med livet ditt.

 

Vær ikke likegyldig.

 

Pass deg for "fromt sladder."

 

Sørg for at du ikke kommer med halvsannheter og at du ikke mistenkeliggjør mennesker eller baktaler dem.

 

Sannhetens belte har en edruelig, stabiliserende effekt på livet ditt. 

Når du vandrer i sannheten, vandrer du samtidig i selvdisiplin; du gir akt på hva du sier, hvordan du sier det og når du sier det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

lørdag 1. august 2020

La dem gå!La dem gå


De kom fra oss, men de var ikke av oss. (1. Johannes 2,19)

 

Alle vennskap i livet ditt er av en grunn og i en periode.

 

Forpliktelsen til familien din bør vare hele livet, andre relasjoner kan vare en viss tid.

 

Så når noen går bort fra deg, må du ikke prøve å overtale dem til å være sammen med deg, elske deg, ringe deg, bry seg om deg, komme å besøke deg eller være knyttet til deg.

 

Din framtid er ikke bundet til dem som forlater deg.

 

Johannes skriver:

"De kom fra oss, men de var ikke av oss. Hadde de vært av oss, ville de blitt hos oss. Slik skulle det bli klart at ikke alle er av oss."

 

Mennesker forlater deg fordi de ikke er bundet til deg.

 

Og hvis de ikke er bundet til deg, bør ikke du prøve å få dem til å være det.

 

Det betyr ikke at de er dårlige personer, det betyr bare at deres del i livet ditt er over.

 

Du må skjønne når et vennskap er over og si farvel på en god måte vel vitende om at samme hvilket vennskap Gud mener du skal ha, så vil Han gi deg det.

 

Slutt å tigge dem om å bli, la dem gå!

 

Å klynge seg til et vennskap som egentlig er over, vil bare lede til hjertesorg.

 

Etter at Lot forlot ham gikk Abraham inn i en ny tid med Guds velsignelse.

 

Da Ofra forlot Naomi og gikk tilbake og hjem til Moab, ble Ruth hos henne, og både Naomi og Ruth ble velsignet av Gud.

 

Du må skjønne hvem som hører hjemme i livet ditt og hvem som ikke gjør det.

 

Hvis du holder på noen som ikke hører hjemme sammen med deg og som ikke skal være i livet ditt, så er ordet til deg i dag:


La dem gå!