onsdag 30. desember 2020

En liten nyttårshilsen


 

Året 2020 har vært et veldig spesielt år for oss alle. Nedstenginger og begrensninger når det gjelder sosial kontakt. Som menighet har vi kommet gjennom det på en god måte. Selv om vi har stoppet noen av våre samlinger, både en periode i vår, og nå i høst / vinter.

Bønnemøtene tirsdag og torsdag formiddag har blitt gjennomført som normalt, og det er vi takknemlige for.

Personlig har jeg, som dere alle vet, begynt i ny tjeneste ved Evageliesenterets inntakssenter i Porsgrunn.

Jeg tror at denne tjenesten kombinert med å være Pastor i Troens Ord vil være en berikelse for begge parter.

Vi ønsker å være en menighet som rekker ut en hånd til de som trenger det mest, som Jesus sa det:

«Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt!

Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» (Luk 5,31)

Jesus er vårt forbilde, og når jeg ser hvor Jesus gikk da han vandret på denne jorden så var det blant de mest forkastede i samfunnet, det var blant syndere av alle slag, tollere (datidens landsforrædere, siden de jobbet for romerne), drankere, prostituerte, demonbesatte, samaritanere (vranglærere, tilba falske guder i tillegg til Israels Gud).

Og Jesus hadde en evne til at alle disse kjente seg velkommen til Jesus. Han var tilstede for alle disse, med det mål å hjelpe og sette fri.

Ikke ved hjelp av de rette læresetninger, som han kunne brukt ved mange anledninger, men ved hjelp av Guds kraft, Guds kjærlighet / omsorg og nåde.

Jesus døde mens vi enda var syndere, og alle mennesker trenger evangeliet.

 

Når vi nå er i ferd med å avslutte 2020, og er på vei inn i 2021, så la oss minnes Jesu egne ord: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har det ondt.»

 

Første møte i 2021 blir søndag 17 januar kl 17.00

Bibelskolen starter mandag 11 januar kl 19.00.

Det blir bønn og lovsangs møte en torsdag i måneden fra og med januar. Første gang blir torsdag 21 januar.

Ellers går bønnemøtene hver tirsdag og torsdag kl 10.00 som normalt.

 

Ønsker dere alle et velsignet godt nyttår.

 

Mvh

Sigurd

 

 

 

 

 

søndag 29. november 2020

Julen - en gledeshøytid

 Julen, en gledeshøytid.

Julen er en høytid hvor vi skal glede oss.

Verden ønsker å fylle julen med så mye rart at vi fort kan miste selve årsaken til at vi feirer jul.

Det denne verden ønsker er å frata oss julens gledesbudskap.

Guds vilje er at vi skal glede og fryde oss, ikke bare over julen og julegavene, men over at en Frelser er oss født i Davids by.

Gud ga oss sitt aller beste da Han ga oss Jesus Kristus.

 

Jes 9,6

For et barn er oss født, en Sønn er oss gitt.

Herredømme er på hans skulder. Hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.

 

Guds plan var å frelse alle mennesker og han brukte et par vanlige mennesker som Josef og Maria.

De hadde verken makt eller posisjoner i samfunnet som skulle tilsi at de var spesielt utrustet til den oppgaven de skulle utføre.

Men den Gud kaller, den utruster han.

 

Keiser Augustus hadde ingen anelse om betydningen og Guds plan med dette barnet som ble født i en stall, og hvis han hadde visst noe er det ikke sikkert han hadde brydd seg. Keiseren hadde viktigere saker å ta seg av en et lite nyfødt jødisk barn..

 

Slik er det også i dag; denne tidsalders mektige går glipp av så mye, og forstår ikke betydningen av dette lille barnet.

 

Men Josef og Maria hadde noe som var mer dyrebart enn noe annet.

-          De hadde fedrenes tro, de hadde rene hjerter, og Maria hadde evnen til å si ja da Gud talte gjennom sin engel.

-          Hun sa: La det skje meg etter ditt ord. (Luk 1,38)

 

Det var der mirakelet i Marias liv begynte:

Det var et stort mirakel at Jesus ble født, men før Jesus ble født skjedde det et annet mirakel, nemlig at troen på Jesus ble født i Marias hjerte og at Han ble til i hennes indre.

 

Det er nøyaktig det samme med deg.

 

Det er viktig at Jesus ikke bare blir en søt historie for deg, noe vakkert å lese til jul.

Han må bli født i dypet av hjertet ditt ved at du sier ja til Ham.

 

Jesus ble født som evig Gud og evig menneske.

Han ble Menneskesønnen, og Den Hellige Ånd vil at du skal feste blikket på Ham.

 

Se på Maria, hvordan hun adlød Gud, hvordan Josef tok henne til seg og var ledet av Gud - de er fantastiske forbilder, men det er ingenting sammenlignet med det lille barnet som ligger i krybben.

 

Han var Guds lam som bærer verdens synd.

Dagen etter ser han Jesus komme til seg, og sier: Se der Guds lam, som bærer bort verdens synd!”  (Johannes 1:29)

Det er bare Jesus som kan fylle hjertet ditt helt, bare Han som kan gi det sann glede og fred.


Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn, og de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, men av Gud.

(Joh 1,12-13)

 

 

Ønsker dere alle en rik og velsignet julehøytid.

 

Mvh

Sigurd

 

 

 

 

 

 

søndag 15. november 2020

Omvendelse fra følelselivet


 

Omvendelse fra følelselivet.

Jesus la stor vekt på at vi tar imot det som hender oss, på den rette måten. Han sier: ”Ta dere i vare! Om din bror synder…. tilgi ham. (Luk 17, 3).

 

Den kristne tro understreker ditt eget verd…. ”ta deg i vare” – for du er din egen himmel og ditt eget helvete.

 

Du bærer det ene eller det andre med deg i ditt eget hjerte. Paulus sa til en ung forkynner: ”Gi akt på deg selv og læren” (1. Tim. 4, 16).

Først på deg selv og så på læren, for læren kan aldri bli bedre enn læreren.

Og videre: ”Så gi da akt på dere selv, og på hele hjorden”. ( Ap.gj. 20, 28).

 

Først på deg selv og dernest på flokken, for du kan ikke gi noe til flokken som du ikke selv eier inni deg.

Her sier Jesus: ”Ta dere i vare! Om din bror synder imot deg”. – Vær forsiktig med dine egne reaksjoner når din bror synder imot deg.

 

Bli ikke forbitret eller hatefull, men tilgi med en ubegrenset tilgivelse.

 

Det farligste øyeblikket er ikke når du selv handler, men når du reagerer på andres handlinger.

 

For dine handlinger er oftest mer overveid, men dine reaksjoner er mer spontane og uoverveid.

 

Og den måten du reagerer på, kan være mer drepende for karakteren enn dine egne handlinger.

 

Hvis du reagerer med bitterhet eller selvmedlidenhet på noe som hender deg, er det like nedbrytende for karakteren som å drikke seg full eller drive hor.

 

Den yngste broren i liknelsen om den fortapte sønn handlet uriktig, og den eldste broren reagerte uriktig.

Han ble hard og bitter og ville ikke tilgi sin bror da han kom hjem igjen.

 

Når liknelsen slutter, er den yngste broren innenfor sin fars hus, og den eldste broren utenfor.

 

Menighetene i dag er full av mennesker som roser seg av at de ikke lyver, stjeler, drikker seg fulle, eller driver hor, men som ikke desto mindre reagerer med bitterhet, vrede, og selvrettferdighet på det som hender med dem.

 

De trenger å omvende seg fra syndige reaksjoner akkurat som andre trenger å omvende seg fra syndige gjerninger.

Kjære Gud, jeg kommer til deg for at du skal frelse meg fra å reagere ukristelig på det som hender med meg.

For om jeg dømmes etter mine gjerninger, dømmes jeg også etter mine reaksjoner. Frels meg fra begge deler. Amen.

onsdag 11. november 2020

Sannhetens belte


Sannhetens belte

 Ef 6,14a Stå da ombudet med sannhetens belte om livet.....

 Si til deg selv: «Jeg tar på meg sannhetens belte, jeg vil stå fast på sannheten i ditt ord, slik at jeg ikke blir et offer for satans løgner.»

 Sannheten setter fri, sier Jesus i Joh 8,32.

 Løgnen binder, men sannheten setter fri.

 Så målet med sannheten er at vi skal bli fri.

 Dersom vi vandrer i løgn på noen områder i livet vårt så er vi ikke fri på det området.

 

Når sannheten om et eller annet kommer til deg, må du være villig til å ta imot den, uansett hvor den kommer fra eller hvem som kommer med den.

 Joh 3,8

Vinden (Ånden) blåser dit den vil....... Slik er det med hver den som er født av Ånden.

 Du har derfor ingen rett til å begrense Gud gjennom dine egne oppfatninger.

 ·       Dersom du setter betingelser for å kunne godta sannheten er du allerede bundet av løgnen.

 Det er Gud - og ikke du - som bestemmer hvem han vil bruke, og hvordan og når han vil gjøre det.

 ·      På samme måte som Bileam ble tvunget til å lytte til et esel (4 Mos 22), blir kanskje du også tvunget til å lytte til et "esel". 

Bileam hadde ikke ventet seg noen åpenbaring på den måten, men når han ikke lyttet på noen annen måte, var dette til slutt den eneste måten Gud kunne tale til ham på.

 ·      Du vet ikke fra hvilken kant Gud kommer til å tale til deg, men på grunn av det indre vitnesbyrdet kan du vite når det er Gud som taler. 

Bestem deg for å ta imot det Gud sier når han taler. 

Du må kunne ta imot det, enten det kommer fra en som er mer eller mindre åndelig enn du, og uansett om denne personen er over- eller underordnet deg. 

1 Tim 4,16

Gi akt på deg selv og på læren! Bli ved i dette. For når du gjør det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.

 

Vær nøye med livet ditt.

 

Vær ikke likegyldig.

 

Pass deg for "fromt sladder."

 

Sørg for at du ikke kommer med halvsannheter og at du ikke mistenkeliggjør mennesker eller baktaler dem.

 

Sannhetens belte har en edruelig, stabiliserende effekt på livet ditt. 

Når du vandrer i sannheten, vandrer du samtidig i selvdisiplin; du gir akt på hva du sier, hvordan du sier det og når du sier det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

lørdag 1. august 2020

La dem gå!La dem gå


De kom fra oss, men de var ikke av oss. (1. Johannes 2,19)

 

Alle vennskap i livet ditt er av en grunn og i en periode.

 

Forpliktelsen til familien din bør vare hele livet, andre relasjoner kan vare en viss tid.

 

Så når noen går bort fra deg, må du ikke prøve å overtale dem til å være sammen med deg, elske deg, ringe deg, bry seg om deg, komme å besøke deg eller være knyttet til deg.

 

Din framtid er ikke bundet til dem som forlater deg.

 

Johannes skriver:

"De kom fra oss, men de var ikke av oss. Hadde de vært av oss, ville de blitt hos oss. Slik skulle det bli klart at ikke alle er av oss."

 

Mennesker forlater deg fordi de ikke er bundet til deg.

 

Og hvis de ikke er bundet til deg, bør ikke du prøve å få dem til å være det.

 

Det betyr ikke at de er dårlige personer, det betyr bare at deres del i livet ditt er over.

 

Du må skjønne når et vennskap er over og si farvel på en god måte vel vitende om at samme hvilket vennskap Gud mener du skal ha, så vil Han gi deg det.

 

Slutt å tigge dem om å bli, la dem gå!

 

Å klynge seg til et vennskap som egentlig er over, vil bare lede til hjertesorg.

 

Etter at Lot forlot ham gikk Abraham inn i en ny tid med Guds velsignelse.

 

Da Ofra forlot Naomi og gikk tilbake og hjem til Moab, ble Ruth hos henne, og både Naomi og Ruth ble velsignet av Gud.

 

Du må skjønne hvem som hører hjemme i livet ditt og hvem som ikke gjør det.

 

Hvis du holder på noen som ikke hører hjemme sammen med deg og som ikke skal være i livet ditt, så er ordet til deg i dag:


La dem gå!


torsdag 28. mai 2020

Petter fikk en ny sjanse

Slet med rus: Petter Kristoffersen (31) har lagt et turbulent liv med rus, kriminalitet og angst bak seg. Nå har han fått seg jobb på kafe og funnet en ny mening med livet. – Jeg har fått ro i hjerte, og stortrives i hverdagen, forteller han.

Han begynte med narkotika som 13-åring. Det skulle bli skikkelig ille før livet snudde.

-          Av Per Langevei, Sandefjord Blad

Petter Kristoffersen mistet faren sin da han var 13 år gammel.
-          Etter at faren min døde søkte jeg trøst i rusen. Jeg begynte med alkohol, fortsatte med hasj
og piller, og brukte store doser. Jeg ble veldig ruset. Det var skikkelig på trynet, sier han.

Han forteller at han søkte mer og mer rus.
-          Jeg gjorde det fordi det var gøy, og jeg trodde jeg hadde kontroll. Det hadde jeg ikke, sier
han.

Fra å være en normal vanlig gutt så ble livet til Petter forandret takket være all rusmisbruket.

Ble kriminell

-          Jeg mistet samvittigheten, mistet meg selv, og tenkte bare på meg selv og rusen. Jeg ble en
kriminell som solgte og dealet narkotika.

Petter hadde venner som han hadde kjent siden han var liten, men han skjøv de stadig vekk fra seg.
Han fikk nye venner, og kom inn i et miljø som ikke var bra for den unge gutten.
-          Gjengen var eldre enn meg, og jeg så opp til dem. Det var kult å henge med gutta. Vi prøvde
alt av rus. Det var ingen grenser. Det var en fæl periode, sier han.
-          Jeg ble en helt annen person på grunn av all rusen. Jeg tenker på hvordan jeg oppførte meg
mot min egen mor. Alle løgnene jeg fortalte. Jeg tenkte bare på meg selv. Så lenge jeg kunne ruse meg, så var det ok.

Må ville 100 prosent

Han forteller at han har et godt forhold til sin mor, og at hun alltid har stilt opp for Petter uansett.
-          Jeg hadde ikke vært der jeg er i dag uten henne, og jeg er veldig glad for at hun ikke ga meg
opp. Hun skjønte at noe var veldig galt, og hun fikk meg til et sted som drev med rehabilitering av rusmisbrukere.

Petter ville ikke såre henne så han gikk på senteret, men motivasjonen var ikke på topp.
-          Jeg ruset meg når jeg var hjemme. Man må ville komme ut av problemet 100 prosent, ellers
så går det ikke, mener han.

Likevel klarte Petter å fullføre en utdanning i tømrerfaget, og fikk jobb som lærling, men han slet fremdeles.
-          Jeg slet med angst, ble deprimert og muret meg inne. Livet var bare rus, piller og alkohol. Jeg
satt for meg selv hjemme og gamet i dyp rus, sier han. Jeg turde ikke gå ut, og ble mer og mer isolert, sier han.

Fikk panikkanfall
En dag toppet det seg for Petter. Han fikk panikkanfall, og trodde hans siste time var kommet. Det knøt seg i brystet, og han havnet på sykehus. Ingenting var galt. Bare en reaksjon etter all rusmisbruket, mener han.
-          Sommeren 2018 hadde jeg kommet så langt at jeg blåste i alt. Jeg satt sprøyter med all type
narkotika jeg fikk tak i. Jeg var helt kjørt. Det var helt krise, sier han.

Petter hadde flere ganger prøvd å komme ut av rushelvete, men ingenting hadde fungert. Men så skulle det vise seg at mirakler kan oppstå:
-          En bønnegruppe så at noe var galt med meg. De sa det gjaldt livet eller døden, og de ba for
meg.
-          Da knakk jeg sammen, gråt og gråt. Skjønte at noe var på gang. Jeg fikk høre om Mjølløst, et
sted som hjelper folk med rus.

Han sier at han gikk all inn. Det var nå eller aldri for Petter, og han har ikke tidligere hatt noe forhold til noe religiøst.
-          Jeg ble nysgjerrig på hvem Jesus var. Jeg begynte å søke Jesus med hele mitt hjerte og han
møtte meg.

Et mirakel.

-          Jesus forandret meg på en dag. Jeg ble en ny person. Jesus hadde løsningen, sier han.

Fra å være livredd for mennesker, så fikk han tilbud om å jobbe på kafe.
-          Det å stå i en kafe, lage mat, servere kaffe og prate med folk uten problemer, det er helt rått. Jeg har fått ro i hjertet, og stortrives i hverdagen. Livet er plutselig snudd på hodet til det positive, sier Petter.

Et sitat fra bibelen fjør inntrykk på Petter:
«Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte.» - Jeremia 29,13.mandag 25. mai 2020

Guds vilje - disippelskap


Det å vokse, bli en disippel, bli en etterfølger krever at vi tar en bestemmelse.
Det å utvikle en Kristus-lik karakter krever innsats.


Mange som hører forkynnelse om disippelskap synes det er så bra å høre. Mange har sagt til meg at de synes det er så bra at vi har fokus på disippelskap.

Det er noe som de også kjenner ligger på deres hjerter.
·       Og dette vil de gjerne være med på.

Men mange av disse er borte i dag.
Hvorfor?
Fordi de ikke forsto at det å utvikle en Kristus-lik karakter krever innsats!

Det kommer ikke av seg selv, men ved å gå igjennom prøvelser og ved å la Guds vilje skje.
"Skje din vilje". "Ikke som jeg vil, men som du vil"

Hver og en av oss må gå gjennom Getsemanehagen, der vi legger ned vår vilje, og der vi ber oppriktig om at Hans vilje må skje.

Rom 12,1-6
Jeg oppmuntrer dere derfor, søsken, ved Guds barmhjertighet, at dere fremstiller deres kropper som et levende offer, hellig og velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje.

Når jeg bestemmer meg for å gjøre Guds vilje, legger jeg min kropp på alteret.

Når jeg plasserer meg der som et levende offer, blir mitt sinn fornyet, og jeg oppdager Guds vilje.

Så setter jeg meg et mål.
Jeg underordner hele mitt vesen under Guds vilje.

For hvilken hensikt?

For å kunne åpenbare og herliggjøre Herren Jesus Kristus, han som utvalgte meg, han som herliggjorde meg, han som sendte meg.

Ønsker du å åpenbare Jesus?
Ønsker du å herliggjøre ham?

Du oppnår det bare på den måten som Jesus åpenbarte og herliggjorde Faderen på.
Jesus sa:
"For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min egen vilje, men hans vilje som har sendt meg." (Joh 6,38)

Du oppnår det ved å finne og gjøre Faderens vilje.

·       En disippel ønsker å finne og gjøre Guds vilje.

"Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje." (Ef 5,17).
  
1 Joh 2,15-17
Elsk ikke verden eller de ting som er i verden. Hvis noen elsker verden, er vår Fars kjærlighet ikke i ham. For alt som er i verden, kjøttets lyst, øynenes lyst og stoltheten i livet, er ikke av vår Far, men av verden.
Og verden forgår, det samme gjør verdens lyst, men den som gjør Guds vilje, forblir til evig tid.

Det kjødelige sinn er opptatt av "kjøttets lyst, øynenes lyst og stoltheten i livet."

Det er opptatt av ting som er midlertidig - ting som ikke varer, som er forbigående - ting som ikke har noen virkelig, varig verdi.

Når du derimot er fornyet i ditt sinn og begynner å gjøre Guds vilje, slik han har åpenbart det i ditt fornyede sinn, da vil du "forbli til evig tid."

Men den som gjør Guds vilje forblir til evig tid!!!

Når du gjør Guds vilje kan du ikke synke.

Du er uimotståelig.
Du kan ikke ødelegges.
Ingenting kan stå seg imot deg når du gjør Guds vilje.

Hvor viktig er det ikke derfor å finne Guds vilje og gjøre den!

Hvordan kan du finne Guds vilje?

·       Fremstill din kropp som et levende offer for Gud.
·       Når du fremstiller Kroppen din, blir sinnet ditt fornyet.
·       Når sinnet ditt er fornyet, kan du finne guds vilje.

onsdag 20. mai 2020

Sommerstevne Mjølløst gårdVelkommen til sommerstevne på Mjølløst Gård.

3-12 juli 2020

Trond Palmgren Eriksen m/ Evangeliesenteret, Kjell Haltorp, Jan Leon Dørum, Stefan Salmonsson, Gunnar Jeppestøl, Sigurd Bylund, Daniel og Cecilie Nervik, Wilfred Aaberg, Bjørn Thore Friberg, Kjetil Thuen, Roy Sveinungsen, Jørn Strand.

Lovsangere
Olle Petter Olsen m/team
Daniel Nervik m/team
May-Linda Johansen m/team
Roy Sveinungsen m/team

Vi har tro for at dette skal bli et fantastisk stevne. Der Guds nærvær og kraft flyter gjennom relasjoner og fellesskap.

Fellesskap med Han og fellesskap med hverandre.

Det blir møter hver dag kl 11.00 og kl 19.00. 
Begge lørdagene går vi ut med gatekirka på torvet i Sandefjord. Håper mange kan bli med der.

Vi har noen rom ledig, og god plass til camping.


Ring Daniel på tlf.nr 94492688 for bestilling og reservasjon av rom / camping.

 


tirsdag 19. mai 2020

Sommerstevne, fra Norge i Dag

Fra avisen Norge i Dag


Det blir sommerstevne i Sandefjord: – Alle skal føle seg sikker og trygg
I tre år har Troens Ord Sandefjord arrangert sommerstevne på Mjølløst Gård. I år så det mørkt ut for planene på grunn av koronakrisen, men pastor Sigurd Bylund bekrefter til Norge IDAG at det blir stevne.

Publisert: 12.05.2020 kl 15:45

I tre år har Troens Ord Sandefjord arrangert sommerstevne på Mjølløst Gård. I år så det mørkt ut for planene på grunn av koronakrisen, men pastor Sigurd Bylund bekrefter til Norge IDAG at det blir stevne.
På grensen mellom Unneberg og Råstad ligger Mjølløst gård. Gården eies og drives av menigheten Troens Ord Sandefjord.
Visjonen til menigheten er et bofellesskap hvor mennesker, uavhengig av bakgrunn, kan bo sammen for å bli gjenopprettet, utrustet og disippelgjort.
– Alle som bor på Mjølløst går på Omsorgsskolen, og kommer hver dag sammen i bønn, lovsang, undervisning og frivillig arbeid, som en del av bibelskolen. Noen har en rusbakgrunn, noen kommer fra liv i depresjon, angst eller ensomhet, og noen ønsker bare å leve i et fellesskap hvor man på en unik måte har mulighet til å vokse i Herren Jesus Kristus, sier pastor Sigurd Bylund.
Han legger til at felles for alle er veien fremover. Å glemme det som ligger bak og strekker seg etter det som ligger foran, Guds rike i oss og Hans plan for våre liv.
Les den sterke historien «Kom seg ut av et liv i rusmisbruk» på idag.no. Den handler om bestyrerne på Mjølløst gård, Daniel og Cecilie Nervik som fikk livet snudd opp ned av Jesus.
Voksende miljø
Bylund forteller til Norge IDAG at de for tre år siden begynte å arrangere sommerstevne på Mjølløst gård. Da var det fra mandag til søndag. Siden har de bygget stein på stein og sakte utviklet stevnet videre. I fjor var det ti dager og tilbakemeldingene fra deltakerne og forkynnere har vært veldig gode, om vi skal tro pastoren.
– Det har vært trist å ikke vite om vi kunne arrangere stevnet i år. De som bor på gården synes det er veldig gøy med sommerstevnet og de ble lei seg da det var usikkert om vi kunne få til noe i år. Det var full jubel da vi fortalte at det blir stevne. Det betyr mye for oss å få slik respons, sier Bylund.
Pastoren forteller at det de siste årene har vært rundt to hundre personer som har vært innom på kveldsmøte hver kveld på sommerstevnet og at det er et slikt antall de regner med også i år. Det passer godt med regjeringens nåværende regler.
– Det er ingen hemmelighet at vi brenner for å få ut evangeliet til Norge. Det er det som ligger oss på hjertet. Målet og troen med sommerstevnet er å være en oase der folk får et møte med den levende Gud. I sommer er planen å ta med gatekirketeltet vårt og være tilstede på torget i Sandefjord begge lørdagene, sier Bylund.
Avgrenser gården
– Hvordan sikrer dere deltakerne i henhold til smittevern?
– Vi har en plan for det, samtidig som vi fortsetter å jobbe fremover med hensyn til hvilke retningslinjer regjeringen gir. Vi skal sette opp stasjoner for vask og hygiene og vi sperrer av gården og området, så vi har kontroll på hvem som slipper inn og hvem som går ut. Vi skal også vakse alle stoler mellom møtene, så de alltid er rene. Det er også viktig at folk som er syk og er i risikogruppen holder seg hjemme. Vi er sikker på at alle som kommer skal føle seg sikker og trygg, sier Bylund.
Han legger til at planen er å ha ett møte på formiddagen og et kveldsmøte. Ellers blir det ikke mange andre offisielle arrangement, men han lover at det skal bli godt fellesskap og et sterkt Gudsnærvær likevel.
– Hvordan er det å invitere til stevne og be folk som er syke holde seg hjemme og det ikke er lov med for eksempel å be for folk med håndspåleggelse?
– Det er jo absolutt noe vi ikke ønsker. Det er jo det motsatte av å være en kristen. Det ligger i ryggmargen vår å be for syke og dele evangeliet om Guds frelse til alle som trenger det. Men vi må også respektere myndighetene som er innsatt av Gud. Vi må leve med at det i denne spesielle tiden ikke er alt som vi liker, men vi må gjøre det beste ut av det likevel, sier pastoren og ler av ironien av å be syke folk holde seg hjemme.
Ingen begrensning for Den Hellige Ånd
Pastoren forteller at ikke alt er spikret og klarlagt på nåværende tidspunkt. Det er blant annet noen forkynnere som det jobbes med å få på plass, mens andre er klar.
– Planen var at Dennis Greenidge og Jesse Karanja skulle være med nå i sommer, men det får vi ikke til pga koronaviruset. De som er bekreftet er blant annet Randi Filtvedt Johansen, Evangeliesenteret, Stefan Salomonsen, Sigurd Bylund, Daniel og Cecilie Nervik.
– Den Hellige Ånd er ikke begrenset av noe. Vi tror på at tegn, under og legedom kan skje selv om vi ikke kan legge hendene på hverandre. Alle som kommer skal få et møte med Gud likevel, sier Bylund.
Fantastisk by
Bylund reklamerer veldig for Sandefjord og området rundt og sier at det er mange ting å finne på for dem som vil legge sommerferien til denne delen av landet.
Han tror også at menigheten kan dra noe synergieffekt på at mange andre kristne sommerstevnet i landet er avlyst og utsatt til neste år.
– Kristne stevner ligger i sjelen til mange nordmenn og når mange avlyser, så blir det et savn. Vi er jo brødre og søstre på tvers av kirkesamfunn. Vi må likevel forholde oss til retningslinjene fra myndighetene og den begrensingen de setter i hvor mange som får lov å samle seg. Vi kommer ikke til å ha en forhåndspåmelding, men vi registrerer alle som kommer og alle som går. Når det er 200 er det stopp, sier Bylund.