mandag 27. april 2020

Hvem skal vi gå til?


Leste i dag fra Johannes evangeliet 6,68 hvor Peter svarer Jesus: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord.»

Og det er nettopp slik jeg kjenner i disse dager. Hvor skal vi gå? Hvem skal vi gå til?

Verden er full av uro og usikkerhet. Ingen kan svare helt sikkert på noe angående koronaviruset. Forskerne krangler. Uenighet.
Leste om en vitenskapsmann som uttalte: «Slik er det med vitenskapen, sannheten forandrer seg hele tiden.»
Ønsker ikke å «snakke ned» vitenskapen, men tenker at å tro på en sannhet som forandrer seg hele tiden skaper usikkerhet og frykt.

Jeg tror på en sannhet som ikke forandrer seg, men en sannhet som er en «klippe», uforanderlig. Den samme sannhet, i går, i dag, ja, til evig tid.
«Herre, hvem skal vi gå til, du har det evige livs ord.»
Et spørsmål og et svar som er høyaktuelt i disse dager.

-          Jesus sa at «Jeg er veien, sannheten og livet».
Det er godt å feste blikket på en sannhet som ikke forandrer seg, en sannhet som ikke er basert på skiftende strømmer og nye oppdagelser fra dag til dag.
En sannhet som er fast og urokkelig. En sannhet som er en klippe i livet mitt.

Vi kan lese i  
Salme 18,3
Herren er min klippe...... som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg. 

Da Paulus skrev til Timoteus i 2 Tim 2,12 var han veldig klar på hvem han trodde på: «….for jeg vet hvem jeg tror på….»

Troen var ikke bygd på en trosbekjennelse eller en kirke, men på en person han kjente personlig - Jesus Kristus.

Jeg møtte Jesus Kristus personlig i Sarons Dal i 1972. Et møte som ble livsforvandlende for meg.
Jeg fikk en åndelig åpenbaring om hvem Jesus var. Han ble en klippe i livet mitt.
Mange feilvalg i ungdomsårene gjorde at jeg beveget meg bort fra denne klippen, noe som gjorde at livet mitt ble fullt av selvfordømmelse og flukt.
Jeg var overbevist om at jeg hadde forkastet nåden og at Gud ikke ville ha noe med meg å gjøre.

Men i 2003 fikk jeg møte min klippe igjen, min Far og frelser.
Den samme Jesus som jeg møtte i 1972, uforanderlig, full av nåde og sannhet. Jeg møtte en Far som sto med åpne armer og tok imot meg. Ingen fordømmelse, men sann og ekte kjærlighet.

På denne klippe, på denne bekjennelse, vil jeg bygge mitt liv.

Jesus Kristus er den eneste sanne grunnvoll som vil holde når alt annet raser.
En grunnvoll og en klippe som vil holde i dette livet, og som vil holde like inn i evigheten.

fredag 24. april 2020

Les bibelen din.


Les Bibelen din.

Innta løftetslandet.

Mange mennesker leter etter meningen med livet.
Hvorfor er jeg her?
Hva er meningen med å være her?
Hva skal jeg gjøre for å få et lykkelig liv?

Problemet til mange er at så lenge vi setter søkelys på oss selv vil vi aldri finne meningen med livet.

Job 12,10
Det er han som har i sin hånd hver levende sjel og hvert menneskelegemes ånd.

For å finne meningen med livet må vi gå til han som skapte livet – Gud.

Det er som når du skal reparere bilen, da går du til bilmekanikeren,- han vet hvordan bilen skal virke, og han kan stille den rette diagnosen.

På samme måte er det med livet, vi må gå til han som skapte livet.
Han vet hvordan livet virker, han vet hvordan du skal få det beste ut av livet her på jorden.

Det er bare i Gud vi finner
o   Vår opprinnelse
o   Vår identitet
o   Vår mening
o   Vår hensikt
o   Vår betydning
o   Vårt mål.

Det det egentlig dreier seg om er å bli den Gud har skapt deg til å bli.

Matt 16,25
For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.

Men Gud har gitt oss en håndbok for å hjelpe oss til å finne ut av livet, han har gitt oss Bibelen.

Bibelen er eierens bruksanvisning, som forklarer oss hvorfor vi lever, hvordan livet fungerer, hva vi skal unngå og hva vi kan vente oss i fremtiden.


JOSVA

Vi kan se til Josva, som ble kalt til å føre to millioner mennesker, som hadde vært slaver, inn i løfteslandet hvor de skulle ta imot sin arv.

Og hvilken befaling var det Gud ga Josva?

⁃les Guds ord!

Gud ønsket at skriften skulle ta bolig i Josva!
Gud sa at Josva skulle la seg styre av det som var skrevet!

Gud ba ikke Josva søke etter åndelige erfaringer, oppsøke personlige åpenbaringer eller lengte etter følelsen som gir gåsehud.

Det Gud sa til Josva, sier han også til oss: lukk opp og les Bibelen!

Josvas bok 1, 7-18
Vær du bare riktig frimodig og sterk, så du legger vinn på å gjøre etter hele den loven som Moses, min tjener, lærte deg! Vik ikke av fra den, verken til høyre eller til venstre, så du kan gå klokt fram i alt det du tar deg fore.
Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn. Du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den. Da skal du ha lykke på dine veier, og da skal du gå klokt frem.

Folk vokser i Kristus når de leser Bibelen og stoler på den!

La Bibelen være den ultimate autoriteten i livet ditt!

Ikke la deg lede av andre folks meninger eller samfunnet du lever i.

Fest blikket på et mål som ikke beveger seg!
Fest blikket på Guds uforanderlige prinsipper.
La Guds ord være den sterkeste stemmen i din verden!

Bibelen har en enestående varighet.
Det er den boken som er trykket i aller flest eksemplarer gjennom hele historien.
Den har overlevd alle sine motstandere og utfordrere.

Bibelen er blitt brent av styresmakter og forvist fra rettssaler, men Guds ord varer ennå.
Dødsklokken har kimet hundrevis av ganger, men Guds ord holder frem.

Joh 8,32
Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri.

Når vi kjenner (lagrer) sannheten, vil sannheten sette oss fri fra skyldfølelse, frykt og sinne.

Først når du lar skriftens sannhet være autoriteten i livet ditt, kan du vite om Bibelen fungerer eller ikke.

Åndsutgydelse

ÅNDSUTGYDELSE


Det var i 1904. 
Hele Wales sto i flammer. 
Folket hadde drevet langt bort fra Gud. Den åndelige stillingen var på et svært lavt nivå. 
Det var få som gikk for å høre Guds ord, og synden florerte overalt.

Plutselig, som et uventet stormvær, for Guds Ånd over landet.
Forsamlingslokalene ble så overfylt at skarer ikke var istand til å komme inn.
Møtene varte fra kl 10 om formiddagen til kl 24 om natten. Tre møter ble avhold hver dag.
Evan Roberts var det redskap som Herren brukte, men det var svært lite preken. 
Sang, vitnesbyrd og bønn var det mest framtredende.
Det var ingen sangbøker; de hadde lært sangene i sin barndom.
Ikke var det noe sangkor, for alle sang. Heller ikke var det noen kollekt eller noen avertering.

Aldri noen gang før hadde det kommet en vekkelse over Wales med så vidt omfattende resultater.
Gudsfornektere ble omvendt, drankere og tyver brev frelst, og tusener gjenvant sin aktelse.
Bekjennelse av fryktelige synder hørtes fra alle kanter. Gammel gjeld ble betalt. Teatrene måtte lukke på grunn av mangel på tilslutning. 
Muleslene i kullgruvene nektet å arbeide da de var uvante med den vennlige behandlingen de nå fikk. 

I løpet av fem uker hadde 20.000 sluttet seg til menighetene.


En ånd som gjør motløs


En Ånd som gjør motløs

2 Tim 1,7
For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs.

Bibelen sier at frykt eller motløshet er "ånd".

Denne ånden har en tanke som tenker og en stemme som snakker, og hvis du tillater den å gjøre det, vil den kontrollere deg.

Hvis du i dag kjemper mot en "ånd som gjør motløs," be denne bønnen:

"Herre, ditt ord sier at når jeg søker ditt ansikt, vil du høre meg og utfri meg fra all frykt.
Salme 34,4
Så jeg kaster hver engstelig tanke som kommer opp mot det jeg vet om deg og din makt.
2 kor 10,5
Jeg står på løftet om at du aldri vil forlate meg eller svikte meg.
Heb 13,5
Jeg hviler i sannheten om at ingenting er for vanskelig for deg.
Jer 32,17
Jeg fryder meg i vissheten om at du allerede har gitt dine engler ansvaret for å beskytte meg og bevare meg på alle mine veier.
Salme 91,11
Jeg står djevelen imot og han skal fly fra meg
Jak 4,7
Jeg går mot en ånd av motløshet, og befaler den å flykte i Jesu navn.
2 Tim 1,7
Derfor vil jeg ikke la hjertet bli grepet av angst og motløshet.
Joh 14,27

Det ber jeg om, i Jesu navn. Amen.

I stedet for å fokusere på problemet, fokuser på problemløseren: Gud!

Det er ikke sikkert det vil løse vanskelighetene dine med en gang, men det vil gi deg fred mens du venter på at Gud arbeider.

Jesaja sa:
Jesaja 26,3
Du gir varig fred til dem som har et stødig sinn for de stoler på deg.

Legg merke til de som stoler på deg.
Når du går gjennom denne dagen mens du stoler på Gud, vil du ha perfekt og konstant fred.

VelkommenVelkommen til vår blogg.
Her vil vi legge ut undervisning og artikler som er relatert til arbeidet vårt.
Vi driver Mjølløst gård, en omsorgsplass hvor mennesker kan komme for å få hjelp i en vanskelig livssituasjon.
Vi har også arbeid i sentrum av byen. Nærmere bestemt Dronningensgate 9.
Der har vi bruktbutikk og cafe samt våre faste møter.

I tilegg til dette driver vi også en bibelskole som vi kaller OmsorgsSkolen.

Alt dette kan du lese mer om på vår hjemmeside www.troens-ord.no.


Denne bloggen er tenkt som en undervisningsblogg der vi legger ut undervisning og artikler til oppbyggelse for den enkelte.

Her har du en kort beskrivelse av vårt trosgrunnlag:

Tro
TROSGRUNNLAG

Bibelen – Guds ord
Vi tror at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Den er skrevet av mennesker inspirert av Den Hellige Ånd. Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral.
2 Tim 3,16; Joh 17,17; Heb 4,12

Treenigheten
Vi tror på den treenige Gud – Far, Sønn og Den Hellige Ånd.
Matt. 28,19; Ef 4,4-6

Skapelsen
Vi tror at Gud har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. Alt i skaperverket er ment godt og vakkert. Mennesket er skapt i Guds bilde og har en ukrenkelig verdi fra unnfangelse til naturlig død. Mennesket er satt til å beskytte og bevare Guds skaperverk. Gud fortsetter å fornye sitt skaperverk, og en dag skal han nyskape hele verden.
1 Mos 1,1. 26-27; Sal 8; Sal 19,1-3; Sal 33,9; Jer 1,5; Rom 8,18-23; Åp 21,1-4

Jesus Kristus og fellesskap med Gud
Vi tror at Jesus Kristus er Guds Sønn og ble menneske for vår skyld. Han døde for våre synder og sto opp igjen for å gi alle mennesker mulighet til fellesskap med Gud. Dette gis oss av nåde og mottas ved tro.
Rom 10,9-10; Fil 2,5-11; Joh 1,12; Ef 2,8

Den Hellige Ånd
Vi tror at alle Guds barn har fått Den Hellige Ånd. Alle kan erfare Åndens dåp og fylde som utruster til liv og tjeneste. Det innebærer et liv preget av de frukter og de åndelige gaver som Det nye testamentet beskriver. Vi tror at Ånden hjelper oss til å leve et liv til Guds ære slik at vår karakter og livsførsel forandres til større likhet med Jesus Kristus.
Matt 3,11; Apg 2,1-4; Apg 1,8; 1 Kor 12, 7-11; Gal 5,22; 2 Kor 3,18; Rom 12,1-2

Dåp
Vi tror at dåpen er en god samvittighetspakt med Gud og en overgivelse til å etterfølge Jesus innenfor rammen av det kristne fellesskapet. Handlingen er en bekjennelse til Jesu død og oppstandelse, noe som uttrykkes ved at den som blir døpt, senkes under vann og reises opp for å leve et nytt liv. Alle som kommer til tro på Jesus Kristus, døpes i den treene Guds navn.
Matt 28,18-20; Mark 16,16; Apg 10, 47-48; Kol 2,12; Rom 6,4-5, 1 Pet 3,21

Kirken
Kirken er Jesu Kristi kropp i verden. Den fortsetter Jesu tjeneste og skal være et fellesskap som lærer og utruster Guds barn til å følge Jesus Kristus. Hovedoppdraget er å fullføre misjonsbefalingen ved å gjøre Jesus kjent, trodd, elsket og etterfulgt blant mennesker som ennå ikke tror. Alle som bekjenner Jesus som Herre er en del av den universelle kirke. Vi tror at alle kristne også hører hjemme i en lokal menighet.
Mark 16,15-20; Ef 4,11-16; Apg 20,28; Apg 2,47

Nattverd
Jesus innstiftet nattverden. I nattverden forkynner vi at Jesus døde for våre synder. Vi feirer nattverd for å ha fellesskap med Jesus og hverandre. Nattverden er åpen for alle som tror på Jesus Kristus og som ønsker å leve i fellesskap med han.
Matt 26,26-29; 1 Kor 10,16; 1 Kor 11,23-29

Guds rike
Vi tror at Guds rike er kommet nær ved Jesus, slik at Guds gode plan og vilje for mennesker kan erfares allerede nå. Slik Jesus formidlet oppreisning, liv og helbredelse til mennesker, formidler vi de samme muligheter og ber i Jesu navn om helbredelse på alle livets områder. Samtidig er ikke dette riket kommet fullendt, det vil skje når Jesus kommer tilbake.
Hebr 13,8; Matt 10,8; Luk 10,9; Joh 14,12; Jak 5,14-16

Det kristne håpet
Vi tror at Jesus Kristus skal komme tilbake for å hente sine og deretter opprette det fullendte Guds rike. Vi vil formidle håpet om kroppens oppstandelse og det evige liv. Vi tror på Bibelens ord om to utganger på livet, evig liv og evig død. Bibelen er tydelig på at det er gjennom Jesus Kristus vi blir frelst. På grunn av Jesu frelsesverk trenger ingen å gå fortapt.
1 Tess 4,13-17; Matt 24,14; Matt 24,36-42; 1 Tess 4,14-17; 1 Kor 15,51-52; 1 Pet 1,3

Vi slutter oss til Den apostoliske trosbekjennelse:
Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.
Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.