lørdag 27. august 2022Hva vanner du livet med?

Av Daniel Nervik

 

En liten tur på fjellet i dag

I et ellers ganske så tørt og livløst landskap dukka denne frodige busken opp. Ett vannrør lekker rett ved siden av.

Tenkte på at det du vanner og gir næring det får vekst. Selv i de vanskeligste vekstvilkår, kan det vokse frem overflod av liv

Hva er det du vanner i ditt liv?

Jeg ønsker å vanne og gi næring til det gode i livet.

1. Gud 

2. Kone, barn og familie 

3. Menigheten

4. Tjenesten 

«Dere er allerede rene, siden dere har tatt til dere de ordene Jeg har talt til dere. Bli i Meg, så skal Jeg bli i dere. Jeg er treet, og dere er grenene. Slik som en gren ikke kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, uten at dere blir i Meg. Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. For uten Meg kan dere ikke gjøre noe som helst.»

Johannes’ evangelium 15:3-5


 

lørdag 20. august 2022


I Lukas 15 vers 1 står det at alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre Ham.

Egenrettferdighet og dømmesyke er Guds rikes verste fiender.

Jesus elsket. Han kom ikke for å fordømme.

-        Han hadde et annet budskap. Hele hans hjerte var fylt av kjærlighet.

-        Han så at bak all synd og fall fantes det fortapte får, som innerst inne lengtet etter frihet og frelse.

 

Derfor gikk han til de fortapte, de utstøtte, de prostituerte, løsgjengere, falne mennesker, til tollere som var datidens landssvikere fordi de arbeidet for romerne, og til samaritanere som var datidens store vranglærere!

 

-        OG SYNDERNE ELSKET JESUS!