søndag 29. november 2020

Julen - en gledeshøytid

 Julen, en gledeshøytid.

Julen er en høytid hvor vi skal glede oss.

Verden ønsker å fylle julen med så mye rart at vi fort kan miste selve årsaken til at vi feirer jul.

Det denne verden ønsker er å frata oss julens gledesbudskap.

Guds vilje er at vi skal glede og fryde oss, ikke bare over julen og julegavene, men over at en Frelser er oss født i Davids by.

Gud ga oss sitt aller beste da Han ga oss Jesus Kristus.

 

Jes 9,6

For et barn er oss født, en Sønn er oss gitt.

Herredømme er på hans skulder. Hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.

 

Guds plan var å frelse alle mennesker og han brukte et par vanlige mennesker som Josef og Maria.

De hadde verken makt eller posisjoner i samfunnet som skulle tilsi at de var spesielt utrustet til den oppgaven de skulle utføre.

Men den Gud kaller, den utruster han.

 

Keiser Augustus hadde ingen anelse om betydningen og Guds plan med dette barnet som ble født i en stall, og hvis han hadde visst noe er det ikke sikkert han hadde brydd seg. Keiseren hadde viktigere saker å ta seg av en et lite nyfødt jødisk barn..

 

Slik er det også i dag; denne tidsalders mektige går glipp av så mye, og forstår ikke betydningen av dette lille barnet.

 

Men Josef og Maria hadde noe som var mer dyrebart enn noe annet.

-          De hadde fedrenes tro, de hadde rene hjerter, og Maria hadde evnen til å si ja da Gud talte gjennom sin engel.

-          Hun sa: La det skje meg etter ditt ord. (Luk 1,38)

 

Det var der mirakelet i Marias liv begynte:

Det var et stort mirakel at Jesus ble født, men før Jesus ble født skjedde det et annet mirakel, nemlig at troen på Jesus ble født i Marias hjerte og at Han ble til i hennes indre.

 

Det er nøyaktig det samme med deg.

 

Det er viktig at Jesus ikke bare blir en søt historie for deg, noe vakkert å lese til jul.

Han må bli født i dypet av hjertet ditt ved at du sier ja til Ham.

 

Jesus ble født som evig Gud og evig menneske.

Han ble Menneskesønnen, og Den Hellige Ånd vil at du skal feste blikket på Ham.

 

Se på Maria, hvordan hun adlød Gud, hvordan Josef tok henne til seg og var ledet av Gud - de er fantastiske forbilder, men det er ingenting sammenlignet med det lille barnet som ligger i krybben.

 

Han var Guds lam som bærer verdens synd.

Dagen etter ser han Jesus komme til seg, og sier: Se der Guds lam, som bærer bort verdens synd!”  (Johannes 1:29)

Det er bare Jesus som kan fylle hjertet ditt helt, bare Han som kan gi det sann glede og fred.


Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn, og de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, men av Gud.

(Joh 1,12-13)

 

 

Ønsker dere alle en rik og velsignet julehøytid.

 

Mvh

Sigurd

 

 

 

 

 

 

søndag 15. november 2020

Omvendelse fra følelselivet


 

Omvendelse fra følelselivet.

Jesus la stor vekt på at vi tar imot det som hender oss, på den rette måten. Han sier: ”Ta dere i vare! Om din bror synder…. tilgi ham. (Luk 17, 3).

 

Den kristne tro understreker ditt eget verd…. ”ta deg i vare” – for du er din egen himmel og ditt eget helvete.

 

Du bærer det ene eller det andre med deg i ditt eget hjerte. Paulus sa til en ung forkynner: ”Gi akt på deg selv og læren” (1. Tim. 4, 16).

Først på deg selv og så på læren, for læren kan aldri bli bedre enn læreren.

Og videre: ”Så gi da akt på dere selv, og på hele hjorden”. ( Ap.gj. 20, 28).

 

Først på deg selv og dernest på flokken, for du kan ikke gi noe til flokken som du ikke selv eier inni deg.

Her sier Jesus: ”Ta dere i vare! Om din bror synder imot deg”. – Vær forsiktig med dine egne reaksjoner når din bror synder imot deg.

 

Bli ikke forbitret eller hatefull, men tilgi med en ubegrenset tilgivelse.

 

Det farligste øyeblikket er ikke når du selv handler, men når du reagerer på andres handlinger.

 

For dine handlinger er oftest mer overveid, men dine reaksjoner er mer spontane og uoverveid.

 

Og den måten du reagerer på, kan være mer drepende for karakteren enn dine egne handlinger.

 

Hvis du reagerer med bitterhet eller selvmedlidenhet på noe som hender deg, er det like nedbrytende for karakteren som å drikke seg full eller drive hor.

 

Den yngste broren i liknelsen om den fortapte sønn handlet uriktig, og den eldste broren reagerte uriktig.

Han ble hard og bitter og ville ikke tilgi sin bror da han kom hjem igjen.

 

Når liknelsen slutter, er den yngste broren innenfor sin fars hus, og den eldste broren utenfor.

 

Menighetene i dag er full av mennesker som roser seg av at de ikke lyver, stjeler, drikker seg fulle, eller driver hor, men som ikke desto mindre reagerer med bitterhet, vrede, og selvrettferdighet på det som hender med dem.

 

De trenger å omvende seg fra syndige reaksjoner akkurat som andre trenger å omvende seg fra syndige gjerninger.

Kjære Gud, jeg kommer til deg for at du skal frelse meg fra å reagere ukristelig på det som hender med meg.

For om jeg dømmes etter mine gjerninger, dømmes jeg også etter mine reaksjoner. Frels meg fra begge deler. Amen.

onsdag 11. november 2020

Sannhetens belte


Sannhetens belte

 Ef 6,14a Stå da ombudet med sannhetens belte om livet.....

 Si til deg selv: «Jeg tar på meg sannhetens belte, jeg vil stå fast på sannheten i ditt ord, slik at jeg ikke blir et offer for satans løgner.»

 Sannheten setter fri, sier Jesus i Joh 8,32.

 Løgnen binder, men sannheten setter fri.

 Så målet med sannheten er at vi skal bli fri.

 Dersom vi vandrer i løgn på noen områder i livet vårt så er vi ikke fri på det området.

 

Når sannheten om et eller annet kommer til deg, må du være villig til å ta imot den, uansett hvor den kommer fra eller hvem som kommer med den.

 Joh 3,8

Vinden (Ånden) blåser dit den vil....... Slik er det med hver den som er født av Ånden.

 Du har derfor ingen rett til å begrense Gud gjennom dine egne oppfatninger.

 ·       Dersom du setter betingelser for å kunne godta sannheten er du allerede bundet av løgnen.

 Det er Gud - og ikke du - som bestemmer hvem han vil bruke, og hvordan og når han vil gjøre det.

 ·      På samme måte som Bileam ble tvunget til å lytte til et esel (4 Mos 22), blir kanskje du også tvunget til å lytte til et "esel". 

Bileam hadde ikke ventet seg noen åpenbaring på den måten, men når han ikke lyttet på noen annen måte, var dette til slutt den eneste måten Gud kunne tale til ham på.

 ·      Du vet ikke fra hvilken kant Gud kommer til å tale til deg, men på grunn av det indre vitnesbyrdet kan du vite når det er Gud som taler. 

Bestem deg for å ta imot det Gud sier når han taler. 

Du må kunne ta imot det, enten det kommer fra en som er mer eller mindre åndelig enn du, og uansett om denne personen er over- eller underordnet deg. 

1 Tim 4,16

Gi akt på deg selv og på læren! Bli ved i dette. For når du gjør det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.

 

Vær nøye med livet ditt.

 

Vær ikke likegyldig.

 

Pass deg for "fromt sladder."

 

Sørg for at du ikke kommer med halvsannheter og at du ikke mistenkeliggjør mennesker eller baktaler dem.

 

Sannhetens belte har en edruelig, stabiliserende effekt på livet ditt. 

Når du vandrer i sannheten, vandrer du samtidig i selvdisiplin; du gir akt på hva du sier, hvordan du sier det og når du sier det.