onsdag 11. november 2020

Sannhetens belte


Sannhetens belte

 Ef 6,14a Stå da ombudet med sannhetens belte om livet.....

 Si til deg selv: «Jeg tar på meg sannhetens belte, jeg vil stå fast på sannheten i ditt ord, slik at jeg ikke blir et offer for satans løgner.»

 Sannheten setter fri, sier Jesus i Joh 8,32.

 Løgnen binder, men sannheten setter fri.

 Så målet med sannheten er at vi skal bli fri.

 Dersom vi vandrer i løgn på noen områder i livet vårt så er vi ikke fri på det området.

 

Når sannheten om et eller annet kommer til deg, må du være villig til å ta imot den, uansett hvor den kommer fra eller hvem som kommer med den.

 Joh 3,8

Vinden (Ånden) blåser dit den vil....... Slik er det med hver den som er født av Ånden.

 Du har derfor ingen rett til å begrense Gud gjennom dine egne oppfatninger.

 ·       Dersom du setter betingelser for å kunne godta sannheten er du allerede bundet av løgnen.

 Det er Gud - og ikke du - som bestemmer hvem han vil bruke, og hvordan og når han vil gjøre det.

 ·      På samme måte som Bileam ble tvunget til å lytte til et esel (4 Mos 22), blir kanskje du også tvunget til å lytte til et "esel". 

Bileam hadde ikke ventet seg noen åpenbaring på den måten, men når han ikke lyttet på noen annen måte, var dette til slutt den eneste måten Gud kunne tale til ham på.

 ·      Du vet ikke fra hvilken kant Gud kommer til å tale til deg, men på grunn av det indre vitnesbyrdet kan du vite når det er Gud som taler. 

Bestem deg for å ta imot det Gud sier når han taler. 

Du må kunne ta imot det, enten det kommer fra en som er mer eller mindre åndelig enn du, og uansett om denne personen er over- eller underordnet deg. 

1 Tim 4,16

Gi akt på deg selv og på læren! Bli ved i dette. For når du gjør det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg.

 

Vær nøye med livet ditt.

 

Vær ikke likegyldig.

 

Pass deg for "fromt sladder."

 

Sørg for at du ikke kommer med halvsannheter og at du ikke mistenkeliggjør mennesker eller baktaler dem.

 

Sannhetens belte har en edruelig, stabiliserende effekt på livet ditt. 

Når du vandrer i sannheten, vandrer du samtidig i selvdisiplin; du gir akt på hva du sier, hvordan du sier det og når du sier det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar