søndag 15. november 2020

Omvendelse fra følelselivet


 

Omvendelse fra følelselivet.

Jesus la stor vekt på at vi tar imot det som hender oss, på den rette måten. Han sier: ”Ta dere i vare! Om din bror synder…. tilgi ham. (Luk 17, 3).

 

Den kristne tro understreker ditt eget verd…. ”ta deg i vare” – for du er din egen himmel og ditt eget helvete.

 

Du bærer det ene eller det andre med deg i ditt eget hjerte. Paulus sa til en ung forkynner: ”Gi akt på deg selv og læren” (1. Tim. 4, 16).

Først på deg selv og så på læren, for læren kan aldri bli bedre enn læreren.

Og videre: ”Så gi da akt på dere selv, og på hele hjorden”. ( Ap.gj. 20, 28).

 

Først på deg selv og dernest på flokken, for du kan ikke gi noe til flokken som du ikke selv eier inni deg.

Her sier Jesus: ”Ta dere i vare! Om din bror synder imot deg”. – Vær forsiktig med dine egne reaksjoner når din bror synder imot deg.

 

Bli ikke forbitret eller hatefull, men tilgi med en ubegrenset tilgivelse.

 

Det farligste øyeblikket er ikke når du selv handler, men når du reagerer på andres handlinger.

 

For dine handlinger er oftest mer overveid, men dine reaksjoner er mer spontane og uoverveid.

 

Og den måten du reagerer på, kan være mer drepende for karakteren enn dine egne handlinger.

 

Hvis du reagerer med bitterhet eller selvmedlidenhet på noe som hender deg, er det like nedbrytende for karakteren som å drikke seg full eller drive hor.

 

Den yngste broren i liknelsen om den fortapte sønn handlet uriktig, og den eldste broren reagerte uriktig.

Han ble hard og bitter og ville ikke tilgi sin bror da han kom hjem igjen.

 

Når liknelsen slutter, er den yngste broren innenfor sin fars hus, og den eldste broren utenfor.

 

Menighetene i dag er full av mennesker som roser seg av at de ikke lyver, stjeler, drikker seg fulle, eller driver hor, men som ikke desto mindre reagerer med bitterhet, vrede, og selvrettferdighet på det som hender med dem.

 

De trenger å omvende seg fra syndige reaksjoner akkurat som andre trenger å omvende seg fra syndige gjerninger.

Kjære Gud, jeg kommer til deg for at du skal frelse meg fra å reagere ukristelig på det som hender med meg.

For om jeg dømmes etter mine gjerninger, dømmes jeg også etter mine reaksjoner. Frels meg fra begge deler. Amen.

3 kommentarer: