torsdag 8. september 2022


Tenker på Jesus når han hang på korset. 
Alle trodde han la seg under åndsmaktene. 
De utfordret han til å påkalle engler for å vise sin makt. Demonene trodde de seiret. 
Men når Jesus døde og ropte: Det er fullbrakt!, da forstod alle demonene at de var blitt lurt. 
De forstod ikke Guds visdom. Derfor korsfestet de Han. 
Gjennom sin død vant Jesus en evig seier. Det samme prinsippet gjelder oss. Gjennom vår død kan vi leve et seirende kristenliv. Fri fra demoners påvirkning, fri fra loven og dens bud og krav. 
Det kommer prøvelser i våre liv der eneste løsningen er å ydmyke seg. Guds svar på stolthet er alltid ydmykhet. Veien til Guds visdom går gjennom korset. 
Når vi lar korsets prinsipper virke i livet vårt får vi adgang til Guds skjulte visdom og kraft. 

Bli sterk i Herren! Ikke i oss selv.
Dette er livsviktige prinsipper for den som ønsker å bli en ekte disippel. 
Ikke alle ønsker denne undervisningen, fordi det krever død. 
Men den er allikevel bibelsk og åndens lover virker. Uansett om vi liker det eller ikke. 

Gud har en mektig plan for dere, og dere vil møte mennesker som ønsker å nagle dere til korset. Gjør som Jesus, fort dere å dø. Da kommer oppstandelseskraften til syne i liv og tjeneste. 

Vær velsignet.😀🙏


 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar