mandag 25. mai 2020

Guds vilje - disippelskap


Det å vokse, bli en disippel, bli en etterfølger krever at vi tar en bestemmelse.
Det å utvikle en Kristus-lik karakter krever innsats.


Mange som hører forkynnelse om disippelskap synes det er så bra å høre. Mange har sagt til meg at de synes det er så bra at vi har fokus på disippelskap.

Det er noe som de også kjenner ligger på deres hjerter.
·       Og dette vil de gjerne være med på.

Men mange av disse er borte i dag.
Hvorfor?
Fordi de ikke forsto at det å utvikle en Kristus-lik karakter krever innsats!

Det kommer ikke av seg selv, men ved å gå igjennom prøvelser og ved å la Guds vilje skje.
"Skje din vilje". "Ikke som jeg vil, men som du vil"

Hver og en av oss må gå gjennom Getsemanehagen, der vi legger ned vår vilje, og der vi ber oppriktig om at Hans vilje må skje.

Rom 12,1-6
Jeg oppmuntrer dere derfor, søsken, ved Guds barmhjertighet, at dere fremstiller deres kropper som et levende offer, hellig og velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje.

Når jeg bestemmer meg for å gjøre Guds vilje, legger jeg min kropp på alteret.

Når jeg plasserer meg der som et levende offer, blir mitt sinn fornyet, og jeg oppdager Guds vilje.

Så setter jeg meg et mål.
Jeg underordner hele mitt vesen under Guds vilje.

For hvilken hensikt?

For å kunne åpenbare og herliggjøre Herren Jesus Kristus, han som utvalgte meg, han som herliggjorde meg, han som sendte meg.

Ønsker du å åpenbare Jesus?
Ønsker du å herliggjøre ham?

Du oppnår det bare på den måten som Jesus åpenbarte og herliggjorde Faderen på.
Jesus sa:
"For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min egen vilje, men hans vilje som har sendt meg." (Joh 6,38)

Du oppnår det ved å finne og gjøre Faderens vilje.

·       En disippel ønsker å finne og gjøre Guds vilje.

"Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje." (Ef 5,17).
  
1 Joh 2,15-17
Elsk ikke verden eller de ting som er i verden. Hvis noen elsker verden, er vår Fars kjærlighet ikke i ham. For alt som er i verden, kjøttets lyst, øynenes lyst og stoltheten i livet, er ikke av vår Far, men av verden.
Og verden forgår, det samme gjør verdens lyst, men den som gjør Guds vilje, forblir til evig tid.

Det kjødelige sinn er opptatt av "kjøttets lyst, øynenes lyst og stoltheten i livet."

Det er opptatt av ting som er midlertidig - ting som ikke varer, som er forbigående - ting som ikke har noen virkelig, varig verdi.

Når du derimot er fornyet i ditt sinn og begynner å gjøre Guds vilje, slik han har åpenbart det i ditt fornyede sinn, da vil du "forbli til evig tid."

Men den som gjør Guds vilje forblir til evig tid!!!

Når du gjør Guds vilje kan du ikke synke.

Du er uimotståelig.
Du kan ikke ødelegges.
Ingenting kan stå seg imot deg når du gjør Guds vilje.

Hvor viktig er det ikke derfor å finne Guds vilje og gjøre den!

Hvordan kan du finne Guds vilje?

·       Fremstill din kropp som et levende offer for Gud.
·       Når du fremstiller Kroppen din, blir sinnet ditt fornyet.
·       Når sinnet ditt er fornyet, kan du finne guds vilje.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar